ChristianMatch - waar singles samen christen zijn

Wie is ChristianMatch?

ChristianMatch is een handelsnaam van Provident BV, Printerweg 10, 3821 AD Amersfoort.

Je privacy is te allen tijde gewaarborgd

Bij ChristianMatch kun je veilig en anoniem kennis maken met nieuwe vrienden. Jouw privacy is daarom erg belangrijk voor ons. We treffen dan ook passende technische en organisatorische maatregelen om je gegevens veilig op te slaan en je privacy te beschermen. Jouw profielgegevens zijn inzichtelijk voor alle andere leden van ChristianMatch. Vertrouwelijke informatie, zoals je e-mailadres en je ip-nummer, zal nooit in je openbare profiel te zien. We zullen deze gegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of tenzij ChristianMatch hiertoe verplicht is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak van een bevoegde rechter.

Welke informatie verzamelen we?

Wanneer je een account maakt op ChristianMatch, vul je een aantal gegevens in over jezelf. Deze gegevens zijn nodig om de dienst te laten werken. Denk aan je geslacht, je geboortedatum en het kengetal van jouw regio. Wij vragen je niet naar je naam en/of adresgegevens.
Daarnaast stellen we een aantal vragen (zgn. meerkeuzevragen en open vragen). Door antwoorden te kiezen of zelf in te vullen, geef je ons en onze leden toegang tot deze informatie over jezelf. Sommige informatie die je geeft (bijv. de vragen over je kerkelijke betrokkenheid en je geloofsbeleving) kan als gevoelig worden beschouwd. Omdat ChristianMatch zich specifiek richt op christenen, en deze informatie relevant is voor onze leden bij het zoeken naar een christelijke levenspartner, is het noodzakelijk dat we deze informatie van je vragen. Door ervoor te kiezen deze informatie te verstrekken, stem je ermee in dat wij deze informatie verwerken.
Je e-mailadres wordt onder meer gebruikt om je te informeren over de website en dienstverlening van ChristianMatch, en om je zo nodig aan te spreken op je gedrag op de website. Bovendien kan ChristianMatch je abonneegegevens incidenteel gebruiken ten behoeve van het doen van commerciële aanbiedingen. Dit doen we enkel wanneer je ons hiervoor toestemming hebt gegeven in je profiel. Deze toestemming kun je op elk moment weer intrekken.
Waneer je deelneemt op het forum door berichten te plaatsen, ga je akkoord met de forumregels. Deze regels zijn in een apart document verwoord.
Wanneer je contact zoekt met de redactie (via het contactformulier of via -email) dan bewaren we deze correspondentie maximaal 5 jaar, tenzij wij zwaarwegende redenen hebben om deze correspondentie langer te bewaren.
Ten slotte word je in de gelegenheid gesteld foto's aan je profiel toe te voegen. ChristianMatch verwerkt jouw profielgegevens met het doel deze in geanonimiseerde vorm via je profiel openbaar te maken aan de leden van ChristianMatch.

Cookies

ChristianMatch maakt gebruik van cookies om een veilig en flexibel registratie- en login-systeem te creëren. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie. ChristianMatch gebruikt tevens cookies om je laatst gebruikte zoekcriteria op te slaan.

Mail, chat en privé-chat

Mailberichten, maar ook de (privé-)chatgesprekken (logs) die je via ChristianMatch verstuurt of voert, worden gedurende een periode van 3 maanden veilig opgeslagen op onze server. ChristianMatch behoudt zich het recht voor de inhoud van deze e-mails en chatgesprekken in te zien indien zij gegronde reden heeft om aan te nemen dat een lid in strijd handelt met de overeenkomst. Dit is een belangrijk middel om ChristianMatch veilig en gezellig te houden voor iedereen. De medewerkers van ChristianMatch zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

Technische loggegevens

De server van ChristianMatch houdt je technische loggegevens bij. Hieronder wordt onder meer verstaan: ip-adres, gebruikersnaam, wachtwoord en datum en tijdstip van in- en uitloggen. ChristianMatch kan deze gegevens intern gebruiken, onder meer voor onderzoeksdoeleinden. Overigens wordt je gebruikersnaam, samen met tijdstip dat je voor het laatst ingelogd bent geweest, via je profiel in geanonimiseerde vorm openbaar gemaakt aan de leden van ChristianMatch.

Derde partijen

Technisch gezien hebben onze payment-providers (MultiSafePay en Sisow) en onze hosting-provider ook toegang tot (een deel van) jouw gegevens. Met deze partijen hebben we verwerkingsovereenkomsten gesloten waarin vastgelegd is dat ze jouw gegevens enkel mogen gebruiken voor het doel waartoe ze aan hen gegeven zijn. Ook sluiten we verwerkingsovereenkomsten af met redactieleden die niet in loondienst zijn bij Provident.

Verwijdering van je gegevens

Al je gegevens worden zes maanden na de beëindiging van je lidmaatschap (de overeenkomst tussen jou en ChristianMatch) automatisch verwijderd uit de systemen van ChristianMatch. Je kunt te allen tijde je lidmaatschap beëindigen. Als je in je profiel hebt aangegeven nieuwsbrieven en aanbiedingen te willen ontvangen, bewaren we je e-mailadres ook nadat je overige gegevens gewist worden. Uiteraard kun je daarna altijd een verzoek indienen om je e-mailadres te wissen uit ons systeem. Je verzoek kun je mailen aan info@christianmatch.nl onder vermelding van je e-mailadres. We doen ons best om onder elke mailing die je van ChristianMatch ontvangt een uitschrijflink te plaatsen.
In uitzonderlijke situaties bewaren je (delen van) jouw gegevens langer. Dit is het geval als we een gegrond vermoeden hebben van fraude en/of schending van onze algemene voorwaarden. De bewaarde informatie helpt ons de dienst veilig en bruikbaar te houden voor onze abonnees. We gebruiken deze informatie bijvoorbeeld om te voorkomen dat gebruikers die wegens wangedrag niet meer welkom zijn op ChristianMatch opnieuw een account aanmaken.

Wat je zelf kunt doen

Zoals je leest, werken we hard om je privacy te beschermen. Maar je kunt zelf ook veel doen om je privacy te beschermen. Verstrek bijvoorbeeld niet te snel contact-informatie, zoals telefoonnummers en e-mailadressen. Wanneer je meent dat een ander lid zich niet houdt aan onze algemene voorwaarden, aarzel dan niet om dit aan ons te melden. Je kunt dit doen door een e-mail te sturen naar info@christianmatch.nl onder vermelding van de betreffende gebruikersnaam.

Privacy van kinderen

Onze diensten zijn beperkt tot gebruikers van 18 jaar of ouder. We staan geen gebruikers jonger dan 18 jaar toe op ChristianMatch en we verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van iemand die jonger is dan 18 jaar. Als je vermoedt dat een gebruiker jonger dan 18 is, informeer ons dan via info@christianmatch.nl
Sommige leden plaatsen foto's van hun kinderen bij hun profiel. Foto's waarop een of meerdere kinderen staan worden niet als profielfoto geaccepteerd. Het plaatsen van foto's waarop kinderen te zien is de verantwoordelijkheid van het betreffende lid. Als belanghebbende (bijv. als ouder) kun je uiteraard bezwaar maken tegen publicatie van een foto met kinderen via info@christianmatch.nl

Wijzigingen privacyverklaring

ChristianMatch is te allen tijde gerechtigd deze privacyverklaring te wijzigen. We zullen de gewijzigde verklaring op de website bekendmaken.

Laatste update: 29 mei 2018