ChristianMatch - waar singles samen christen zijn

Je privacy is te allen tijde gewaarborgd
Bij ChristianMatch kun je veilig en anoniem kennis maken met nieuwe vrienden. Jouw privacy is daarom erg belangrijk voor ons. We treffen dan ook passende technische en organisatorische maatregelen om je gegevens veilig op te slaan en je privacy te beschermen. Vertrouwelijke informatie, zoals je e-mailadres en je ip-nummer, zullen we niet aan derden verstrekken, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of tenzij ChristianMatch hiertoe verplicht is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak van een bevoegde rechter.

Cookies
ChristianMatch maakt gebruik van cookies om een veilig en flexibel registratie- en login-systeem te creŽren. Echter, deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie. ChristianMatch gebruikt tevens cookies om je laatst gebruikte zoekcriteria op te slaan.

Mail, chat en privť-chat
Mailberichten, maar ook de (privť-)chatgesprekken (logs) die je via ChristianMatch verstuurt of voert, worden gedurende een periode van 3 maanden veilig opgeslagen op onze server. ChristianMatch behoudt zich het recht voor de inhoud van deze e-mails en chatgesprekken in te zien indien zij gegronde reden heeft om aan te nemen dat een lid in strijd handelt met de overeenkomst. Dit is een belangrijk middel om ChristianMatch veilig en gezellig te houden voor iedereen.

Abonnee-, profiel- en technische loggegevens
Om de service aan te kunnen bieden, verwerkt ChristianMatch abonneegegevens. Dit zijn onder meer e-mailadres en (optioneel) bank/gironummer. Dit is nodig om het abonnement (de overeenkomst tussen jou en ChristianMatch) tot stand te laten komen en uit te voeren. Dit betekent dat ChristianMatch je abonneegegevens onder meer gebruikt om je te informeren over de website en dienstverlening van ChristianMatch, om je zo nodig aan te spreken op je gedrag op de website, en om (op jouw uitdrukkelijke verzoek) geld te incasseren voor een abonnementsverlenging. Bovendien kan ChristianMatch je abonneegegevens incidenteel gebruiken ten behoeve van het doen van commerciŽle aanbiedingen. Daarnaast houdt de server van ChristianMatch je technische loggegevens bij. Hieronder wordt onder meer verstaan: ip-adres, gebruikersnaam, wachtwoord en datum en tijdstip van in- en uitloggen. ChristianMatch kan deze gegevens intern gebruiken, onder meer voor onderzoeksdoeleinden. Overigens wordt je gebruikersnaam, samen met tijdstip dat je voor het laatst ingelogd bent geweest, via je profiel in geanonimiseerde vorm openbaar gemaakt aan de leden van ChristianMatch. Ten slotte: Om gebruik te kunnen maken van de service, verstrek je aan ChristianMatch gegevens tijdens de inschrijfprocedure onder meer je geslacht, geboortenaam en (telefoon)regiocode. Ook beantwoord je verschillende meerkeuzevragen en open vragen, onder meer over je persoonlijkheid, uiterlijk en geloof/levensovertuiging. Ten slotte word je in de gelegenheid gesteld foto's aan je profiel toe te voegen. ChristianMatch verwerkt deze profielgegevens met het doel deze in geanonimiseerde vorm via je profiel openbaar te maken aan de leden van ChristianMatch.

Verwijdering van je gegevens
Al je gegevens worden zes maanden na de beŽindiging van je lidmaatschap (overeenkomst tussen jou en ChristianMatch) automatisch verwijderd uit de systemen van ChristianMatch. Je kunt te allen tijde je lidmaatschap beŽindigen. Als ex-lid kun je ook aangeven geen (commerciŽle) mails of nieuwsbrieven meer te willen ontvangen. Je verzoek kun je mailen aan info@christianmatch.nl onder vermelding van je gebruikersnaam.

Wat je zelf kunt doen
Zoals je leest, werken we hard om je privacy te beschermen. Maar je kunt zelf ook veel doen om je privacy te beschermen. Verstrek bijvoorbeeld niet te snel contact-informatie, zoals telefoonnummers en e-mailadressen. Meer privacy- en datingtips (login vereist).

Wijzigingen privacyverklaring
ChristianMatch is te allen tijde gerechtigd deze privacyverklaring te wijzigen. We zullen de gewijzigde verklaring op de website bekendmaken.