ChristianMatch
 


Forum

Berichten van THOMAS968
Ga naar pagina Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 91 Volgende
ChristianMatch forum index » Berichten van THOMAS968
Auteur Bericht
THOMAS968 (68)

Berichten: 2706

BerichtGeplaatst: zaterdag 8 februari 2014, 21:34
BerichtOnderwerp: mooi, leuk of bijzonder lied
 
Meer Gronings dan Ede kan natuurlijk niet maar toch heeft hij een lied over Friesland:

http://www.youtube.com/watch?v=J24q_NEDCJo

Thomas, is een Fries, maar houdt van Groningen.


Laatst aangepast door
THOMAS968
op zondag 9 februari 2014, 15:03
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
THOMAS968 (68)

Berichten: 2706

BerichtGeplaatst: zaterdag 8 februari 2014, 20:37
BerichtOnderwerp: kledingvoorschriften
 
INEKE325 schreef:
En toch staat er dat jezus tegen sommigen zal gaan zeggen bij Zijn wederkomt 'Ga weg, Ik heb u niet gekend'.
Zij zullen daarentegen zeggen dat zij in Zijn Naam zelfs geprofeteerd zullen hebben, dus wel degelijk Zich als Kind van de Here rekenden. Maar dezen herkenden Jezus niet in de arme, de naakte, de gevangene.....Wanneer neem je echt Jezus aan, in je verstand of met je hele leven, leg je alles op het altaar!

Misschien waren dat wel de mensen in het door jou genoemde maatpak. Al denk ik dat het heil er ook voor mensen in maatpakken is. De Bijbel keert zich in heel veel teksten wel tegen hebzucht overigens. Maar nogmaals, wat jij stelt, wordt niet ontkend, het is alleen in deze discussie niet aan de orde. Je reageert niet binnen de lijn maar poneert elke keer wat anders, buiten de orde, waar helemaal geen discussie over is en feitelijk dus ook geen reactie vormt.

Thomas, draagt heel vaak een pak.


Laatst aangepast door
THOMAS968
op zaterdag 8 februari 2014, 21:04
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
THOMAS968 (68)

Berichten: 2706

BerichtGeplaatst: zaterdag 8 februari 2014, 20:22
BerichtOnderwerp: kledingvoorschriften
 
INEKE325 schreef:
Nu wordt er een denkfout gemaakt. De kleding die Jezus droeg was kleding voor de rijkere joden in Israël, een kleed uit één geweven, zonder naad. Dit was gewone mannenkleding, in deze tijd had Hij, bij wijze van spreken, een wollen maatpak gedragen en daarmee kom je echt wel binnen in de traditionele kerken.

Nee, het is geen denkfout. Je redenering is mijns insziens ook volstrekt onlogisch. Als je er naar kijkt, zouden wij het vrouwenkleding vinden. En men houdt de maatstaven van de laatste tijd aan, dat is het probleem. In deze tijd had hij mogelijk een pak gedragen maar dat is niet aan de orde. Het gaat er om wat hij toen droeg en daarmee kom je hun kerk niet in.

Ineke, ook in de tadiotionele kerken zitten wedergeboren christenen

Daar is geen twijfel aan maar dat wordt ook nergens gesteld en is derhalve niet aan de orde. Ik heb eerder wel geschreven dat ik kerkleden van de Gergem beschouw als broeders en zeker ook als zusters in Christus. Er is echter een groot verschilpunt als het gaat om de waarde van de tradities en de opvatting dat slechts enkelen behouden zullen worden - en dat veelal na een bevinding.

Persoonlijk denk ik dat God zo rechtvaardig wel is dat Hij de Gergemleden die op de tekst 'want een ieder die Mij aanneemt' alleen niet durfden te vertrouwen, echt wel tot het heil zal toelaten. Ik denk echter dat de traditie, gewoontes en opvattingen bij deze mensen onnodig veel kwaad doen op Aarde. Vooral door de wijze waarop ze worden toegepast en gehandhaafd. Echter ook door een onjuiste bijbelinterpretatie.

Thomas, het bestrijden van de bevindelijkheid is nog geen aanval op Christus zelf.


Laatst aangepast door
THOMAS968
op zaterdag 8 februari 2014, 20:29
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
THOMAS968 (68)

Berichten: 2706

BerichtGeplaatst: zaterdag 8 februari 2014, 20:00
BerichtOnderwerp: kledingvoorschriften
 
In de Bijbel wordt travestie afgewezen, meestal bij mannen die vrouwenkleren dragen - en dat is vaak seksueel getint. Dat ligt ook ten grondslag aan deze teksten.

Het is best een gruwelijke gedachte dat als Jezus met zijn toenmalige kleren aan in de Gereformeerde gemeenten of andere traditionele kerken binnen zou wlllen komen, hij dus in die kerken geweigerd zou worden. Een tuniek zoals Christus die droeg is, hoe dan ook, een soort rokachtig, dus vrouwelijk iets naar deze maatstaven.

Jezus zou dus in de traditionele kerken de deur worden gewezen.

Een beetje wrang maar ik denk wel eens: Zijn gedachten mogelijk ook. Jezus streed natuurlijk tegen wetticisme en regeltjesgeloof en stelde de hogere wet van de liefde daarentegen centraal. Daarom moest de overspelige vrouw blijven leven en niet gestenigd, ook al staat het er letterlijk dat ze dood moest. Ik vraag me soms af of in de zware kringen Zijn boodschap ook geweigerd wordt en sterker nog, vervangen is door regeltjes en tradities waar je vooral star aan vast moet houden. De farizeische, wetticistische denkwijze in het Jodendom werd tenslotte ook door Christus bestreden. De zware kerken zouden nog een zware dobber aan Hem krijgen.

Thomas, een vrouw zonder hoedje en met broek is om die reden geen slechtere christen.


Laatst aangepast door
THOMAS968
op zaterdag 8 februari 2014, 21:09
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
THOMAS968 (68)

Berichten: 2706

BerichtGeplaatst: vrijdag 7 februari 2014, 12:35
BerichtOnderwerp: Dagelijkse bemoediging.
 
MARIO216 schreef:
Vrijdag 7 februari, Matheüs 10: 17-23; Dapper vluchten.

Vluchten is geen houding van dapperheid in flinkheid. Standvastigheid en martelaarschap spreken ons meer aan. Toch betekent ‘volharden tot het einde’ niet per se: vechten als een leeuw totdat je voor de leeuwen geworpen wordt. Er kan ook iets voor te zeggen zijn tijdig te vluchten. Jezus roept er zelfs nadrukkelijk toe op in zijn toespraak voor toekomstige apostelen. Wanneer men u vervolgt in de ene stad, vlucht naar de andere, zegt Hij.
Maar vraagt Jezus dan geen radicale navolging?
Ongetwijfeld. Maar daarbij gaat het niet om het neerzetten van een indrukwekkende prestatie. Het gaat om de voortgang van het evangelie. Martelaarschap – en vooral gezocht martelaarschap – kan het evangelie ook heel erg ophouden. Het is niet allemaal zaad der kerk. Je dient het evangelie soms meer tijdig weg te springen en op een andere plek weer neer te zetten.
En misschien moet je nog wel vaker wisselen, want het leven is heel weerbarstig, ook in de kerk. ‘Hij is gevlucht,’ zeggen de mensen wel eens van de dominee die vastliep en een beroep aannam. Maar dat kan heel goed zijn. Er is soms meer moed voor nodig te ‘vluchten’ dan om te blijven.

Dit is een eyeopener, Mario. Dank voor het plaatsen van de zoveelste goede overdenking.

Thomas
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
THOMAS968 (68)

Berichten: 2706

BerichtGeplaatst: donderdag 6 februari 2014, 21:21
BerichtOnderwerp: mooi, leuk of bijzonder lied
 
http://www.youtube.com/watch?v=HOw8PDbYWow

Nou, ik hoop dat ze in de hemel dit ook spelen.....

Mooie uitvoering vanaf 7.53:

http://www.youtube.com/watch?v=2lJyVyczwLoThomas, moet haast wel.


Laatst aangepast door
THOMAS968
op donderdag 6 februari 2014, 21:30
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
THOMAS968 (68)

Berichten: 2706

BerichtGeplaatst: woensdag 5 februari 2014, 23:08
BerichtOnderwerp: daten
 
Ik wil je de rest van de preek niet onthouden:


Maar niet Paulus moet verdedigd worden, maar wel die waarheid waarvan Paulus getuige is! En daarom staat er in onze tekstlezing :
'Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons...' Deze schat van de waarheid, het evangelie, in 'aarden kruiken' : onze zwakke, misvormde, weinig talentvolle lichamen.
Dit is wat we de ganse bijbel door mogen aanschouwen : de waarheid van het evangelie van God wordt bediend door zwakke, falende mensen. Denk aan Abraham : die zelf plannetjes smeedde om aan een erfgenaam te geraken zonder op God te vertrouwen, en toch wordt hij de 'vader van de gelovigen' genoemd! Denk aan David, nog zo'n 'aarden kruik' : overspel en moord, en toch de man naar Gods hart! Denk aan Mozes, een aarden kruik : want ook een moordenaar... en toch is hij de 'vriend van God'...! Denk aan Petrus, een aarden kruik : want hij verloochende Jezus 3x... met vervloekingen ontkende hij ook maar iets met Jezus te maken te hebben. En toch bekeerden er zich 3000 door de preek van Petrus op Pinksteren!
En nu dus Paulus : gewoon nog zo'n aarden kruik : zwak, ontoereikend, zondig... En al die beschuldigingen aan zijn adres van die valse leraren zijn waar! En toch moet Paulus zich verdedigen : niet om zichzelf te rechtvaardigen, maar omwille van de waarheid die in hem is... omwille van de waarheid die hij verkondigt.
En Paulus, meesterlijk, draait de zaken om : ja, juist omdat hij zo zwak is, juist omdat hij zo gebrekkig is, juist omdat hij zo weinig talenten heeft... juist daarom gebruikt God hem om het evangelie te verkondigen!
Want bij God werkt alles omgekeerd : de eersten zullen de laatsten zijn. Ja, God heeft een omgekeerde wereld voor ogen! Zo gebruikt Hij met opzet de 'mislukkingen' (in de ogen van deze maatschappij) om zijn Koninkrijk kenbaar te maken. En daarom moet Paulus zwak zijn, en krachteloos zijn... omdat God hem zou gebruiken voor Zijn grote doel.
'Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons...' En niet uit ons! Niet uit eigen kracht! Aan God is de eer en de glorie dat Hij mensen redt.
Dit is één van de definiërende kenmerken van Paulus (en het zou dat moeten zijn bij elk christen) : namelijk nederigheid! 2 Kor 10:12 : 'Want wij (Paulus dus) durven ons niet te rekenen onder, of te vergelijken met sommigen die zichzelf aanbevelen...' : zij die zichzelf aanbevelen, die zichzelf zo machtig vinden, dat zijn de valse leraren in Korinthe die te koop liepen met hun grootse capaciteiten als spreker (in de Griekse cultuur van die tijd was iemand met oratorische vaardigheid automatisch een belangrijk iemand. Zo iemand kon de massa voor zijn kar spannen, in beweging brengen. In de Griekse cultuur van die tijd werd het vak zelfs aangeleerd aan de rijken en de machthebbers). Maar niet zo bij Paulus!
'Maar wij hebben deze schat (de waarheid van het evangelie) in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons...' Paulus gebruikt hier de woorden 'aarden kruiken'... (Gr 'ostrakinos skeuos') : kruiken, huishoudelijke potten (containers, in allerlei formaten) gemaakt uit 'aarde' (klei). De nadruk ligt dus op het huishoudelijke, ja het alledaagse van die potten. Zulke kruiken werden voor van alles en nog wat gebruikt. Alles wat opgeborgen diende te worden stak men in zo'n pot (die fungeerde eigenlijk als een container, een opslagruimte). Vaak ook gewoon als opslagruimte voor afval, die men dan later, als de pot vol was, buiten het dorp kon gooien... Misschien zouden we modern kunnen vertalen met 'vuilbak'.... dat is eigenlijk waar Paulus op aanstuurt met z'n vers.
Paulus als 'vuilbak' waarin de waarheid van het evangelie opgeborgen zit. In 2 Tim 2 : 20 vinden we nog een verwijzing naar deze aarden kruiken : 'Maar in een groot huis zijn niet alleen voorwerpen van goud en van zilver, maar ook van hout en aardewerk (die aarden kruiken onze tekstlezing). Sommigen zijn voor eervol, maar anderen voor oneervol gebruik...' Ja, zelfs uitwerpselen werden erin bewaard om later buiten het dorp weg te gooien (een wc bestond toen nog niet uiteraard)... Die 'aarden kruiken' waar Paulus het over heeft, zijn, met andere woorden, de simpelste, goedkoopste, en ook heel makkelijk breekbare, containers om iets in op te bergen in die tijd... Wel zo is de mens! Zo is Paulus... zoals een 'aarden kruik'. Een eenvoudige, alledaagse, goedkope, breekbare... container waarin iets zit : en dat kan afval zijn (ja uitwerpselen!)(ja bij de meeste mensen is het helaas zo), maar het kan ook de waarheid van het evangelie zijn!
En de eer is dus niet aan de container, want dat is maar een eenvoudig huishoudelijk voorwerp, maar de eer is (eventueel) aan de inhoud!
Een heel mooi voorbeeld van wat Paulus bedoeld met deze tekst vinden we eigenlijk in de geschiedenis van de bijbel zelf! Ongetwijfeld hebt u al gehoord van de Dode Zee-rollen, die men in grotten vond bij Qumran (vlak bij de Dode Zee). Deze rollen, weggestopt door de Essenen, zijn eigenlijk de oudste handschriften die men tot nu toe heeft gevonden van de bijbel. En daarom zijn ze van onschatbare waarde. Ze tonen ons hoe Gods Woord eigenlijk onveranderd is gebleven door de eeuwen heen. Deze bijbelboekrollen waren door de Essenen weggeborgen in 'aarden kruiken' (potten van klei) in grotten bij Qumran. Het verhaal wil dat een herdersjongen ze bij toeval vond door een steen te gooien in één van die grotten, en hij hoorde één van die aarden kruiken breken (waardoor hij op onderzoek ging en de rollen vond)!
Met andere woorden : het geluid van een brekende aarden kruik bracht de mensen tot bij de oudste bijbelgeschriften die men ooit gevonden heeft! Het geluid van een brekende aarden kruik (zo'n domme pot, zo'n ordinaire container), bracht de mensen tot bij het Woord van God!
Broeders en zusters, wij zijn zulke 'brekende aarden kruiken'... Paulus was zo'n brekende aarden kruik... en het geluid van zo'n falende container (de woorden die wij stamelend spreken) kan mensen brengen tot het Woord van God!
Dat is wat Paulus hier in onze tekstlezing wil aantonen : God zorgt er voor dat de waarheid komt doorheen falende mensen. Hij gebruikt falende mensen die van zichzelf beseffen hoezeer ze falen (brekende aarden kruiken).
Mensen die overtuigd zijn van zichzelf... die denken dat ze ongeloofelijk interessant en slim zijn... mooi zijn om te zien, charisma hebben, vlot kunnen praten... God kan die niet gebruiken : ze zijn te vol van zichzelf. Gebruikte God theologen om het evangelie op te schrijven?... Nee, gewoon wat vissers eigenlijk.
God gaat voorbij aan de intellectuele elite : want de waarheid is helder en eenvoudig. Het is God Zelf die ons mensen redt. Het is niet door eigen kracht, door eigen (intellectuele) prestatie dat mensen menen zichzelf te kunnen redden (wat die valse leraren in Korinthe bv dachten). Nee, God heeft je lief! Hij redt je! Dat, broeders en zusters, is het evangelie, de goede boodschap! Geloof hierin, vertrouw hierop, en leef in eeuwigheid.

Voorbede.
Hemelse Vader,
Leer ons om niet te streven
naar datgene wat de maatschappij waardevol vindt :
perfect uiterlijk, schoonheid,
talenten die 'winst' kunnen opleveren...
Leer ons om ons niet blind te staren
op mensen die zulke dingen bezitten
alsof zij dan automatisch de waarheid in pacht zouden hebben.
Leer ons om dieper te zien dan de buitenkant.
Leer ons om te zien naar de inhoud
van het stamelend spreken...
Leer ons om geen wonderen te verwachten
van onze voorgangers, onze ouderlingen...
Zij zijn uiteindelijk slechts brekende aarden kruiken...
Geef ons het inzicht, de wijsheid,
om te luisteren naar het brekende geluid
van de aarden kruiken die ons leiden
op de weg van Uw kerk.
Schenk ons dan ook verdraagzaamheid en
begrip voor hun falen, hun tekortkomingen...
Openbaar ons Uw evangelie, Uw goede boodschap,
doorheen het falende spreken van eenvoudige mensen.
Alle eer en glorie is aan U Vader,
aan Uw woorden tot ons gericht!
Laat ons niet vasthangen aan mensen, Uw boodschappers.
Zij zijn slechts de 'containers' van Uw Woorden voor ons!
Zegen onze voorgangers, dat zij in hun spreken
Uw Waarheid mogen openbaren!
Amen.

Thomas, deze tekst is dus niet van mij.
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
THOMAS968 (68)

Berichten: 2706

BerichtGeplaatst: woensdag 5 februari 2014, 23:04
BerichtOnderwerp: daten
 
PETRA373 schreef:
ongelooflijk hoe iemand een preek kan houden over paulus als gehandicapte en gebochelde zonder het uit de bijbel t e halen.
Vroeg me ook al af Smiley die vol vragen zit


Dat concludeer je te snel en kun je ook niet afleiden, lijkt me. Er is wel degelijk een bijbelse grond voor al kan ik de bochel niet absoluut naar boven krijgen, misvormd wel. Mogelijk is het, naar Korinthe gesproken, zelfs nog erger.

Ik heb altijd nou net zo,n idee dat paulus een man was van aanzien en macht voor hij tot bekering kwam, dus daarbij horend genoeg vrouwen zou kunnen krijgen...

Uit 2 Korinthiers 4 vs 1-15 blijkt dat niet bepaald. Wat ik hier heb, is een preek over deze tekst en die is naast de tekst zelf heel duidelijk. Lees maar eens. Macht erotiseert, maar daar kan haast geen sprake van zijn geweest. Het was zeker een intellectueel, dat wel.


En in die brief lezen we wel voortdurend over 'wij' (Paulus schrijft in meervoud)(zoals in onze tekstlezing), maar het mag duidelijk zijn dat Paulus het vooral over zichzelf heeft.
Waarom schreef Paulus zo'n vreemde brief aan de gemeente te Korinthe?... Dat heeft eigenlijk alles te maken met zijn ingewikkelde relatie met die gemeente. Paulus had de gemeente van Korinthe gesticht gedurende zijn tweejarig verblijf daar. Maar toen reisde hij verder... om andere steden te evangeliseren. En in zijn plaats waren valse apostelen gekomen. Valse leraars die er blijkbaar alles aan deden om een 'ander' evangelie te vertellen. En om daarin te slagen probeerden ze ook Paulus op alle mogelijke manieren zwart te maken. Daarbij gingen ze op een bijzonder lage manier te werk : zo probeerden ze Paulus blijkbaar belachelijk te maken vanwege zijn fysieke, lichamelijke tekortkomingen. Dat lezen we heel mooi in 2 Kor 10:10 : 'Want zijn brieven (van Paulus) – zegt men (de valse leraren) – zijn wel gewichtig en krachtig, maar zijn lichamelijke aanwezigheid is zwak en zijn spreken is verachtelijk...'! Blijkbaar mistte Paulus voorkomen. Hij had geen persoonlijke innemendheid, geen charisma... die alle grote sprekers moeten hebben willen ze indruk maken op de menigte die luistert. Sommige schrijvers veronderstellen zelfs dat Paulus een klein, onopvallend mannetje was : ja, een schriel ventje met meer dan waarschijnlijk één of andere lichamelijke vervorming : een bochel misschien, of een afwijking aan de ogen die erg opvallend was. Een aantal teksten in de bijbel verwijzen daarnaar zonder expliciet te zeggen wat er wel mis was met Paulus. Zo heb je bijvoorbeeld Galaten 4:14 : 'En toch hebt u mijn beproeving, die in mijn lichaam plaatsvond, niet veracht of verafschuwd, maar ontving u mij als een engel van God...' Er is duidelijk iets mis met zijn lichaam...
Blijkbaar was Paulus ook geen groot spreker... Wat toch wel heel verwonderlijk is als je kijkt naar zijn intellectuele capaciteiten. Maar hij was werkelijk zo saai dat toehoorders zelfs in slaap vielen, denk maar aan Eutychus (Hand 20:9) die slapend uit het raam te pletter viel terwijl hij aan 't luisteren was naar Paulus. Dan moet dat preken toch al behoorlijk erg zijn!
1 Kor 2:1 : 'En ik, broeders, … ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden... het getuigenis van God te verkondigen... (vers 3) En ik was bij u in zwakheid...' In zwakheid, geen voortreffelijkheid van woorden...
Zijn tegenstanders maakten hem belachelijk op die punten : Paulus had geen mooi voorkomen, geen charisma, geen welsprekendheid... hoe vaak kijken ook wij niet naar die dingen? Hoe vaak beoordelen we de spreker of de predikant in de kerk niet juist op die dingen? Is het een knappe, vlotte gast (liefst van rond de 40, niet te jong, niet te oud)... vertelt hij spannende verhalen, liefst met wat humor? (dan scoort hij of zij toch extra punten?).... Wel, zo was Paulus helemaal niet... En zijn tegenstanders lachten hem in feite daarom uit.
Tegen dit kader moeten we de tweede brief van Paulus aan de gemeente te Korinthe lezen : eigenlijk is deze brief de verdediging van Paulus aan het adres van die valse leraren en hun laag bij de grondse beschuldigingen.
Hoe luidt nu de wonderlijke verdediging van Paulus? Eigenlijk zegt hij in die brief : al die beschuldigingen aan mijn adres (fysiek zwak, misvormd, slechte spreker...), wel, jullie hebben volledig gelijk! Alles wat jullie zeggen over mij is feitelijk waar!... Inderdaad ik ben zwak, inderdaad ik ben misvormd, inderdaad ik kom slecht uit mijn woorden...
En toch spreekt Paulus de waarheid in tegenstelling tot die valse leraren, die misschien niet lelijk waren, niet misvormd waren, en die wel vlotte babbelaars waren.

Thomas, de preek is dus niet van mij.


Laatst aangepast door
THOMAS968
op donderdag 6 februari 2014, 18:36
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
THOMAS968 (68)

Berichten: 2706

BerichtGeplaatst: woensdag 5 februari 2014, 21:00
BerichtOnderwerp: daten
 
JANE410 schreef:
Thomas, ik heb dat nooit kunnen vinden in de bijbel over Paulus, alleen over die doorn in het vlees.
Kan je zeggen waar dat staat in de bijbel? dat hij gehandicapt zou zijn.


Ik heb het uit een preek maar zal de concordantie er even op na slaan. Zijn uitspraken blijven echter staan op dit punt en daar is discussie over.

Thomas


Laatst aangepast door
THOMAS968
op woensdag 5 februari 2014, 21:01
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
THOMAS968 (68)

Berichten: 2706

BerichtGeplaatst: woensdag 5 februari 2014, 18:57
BerichtOnderwerp: daten
 
Petra:
Paulus voelde zich zelf prima alleen, waarom? omdat hij een geweldigge relatie had met god en zich daardoor compleet voelde?


Paulus was lichamelijk gehandicapt, er wordt over gebochelde gesproken. Ondanks zijn verdere grootheid, had hij verder niet veel op met intieme omgang, zoals we allemaal kunnen lezen. Het moet haast zo zijn dat hij hiervan weinig heeft meegekregen, zeker weten doen we dat niet. Ik vind de gedachte dat, als je alleen bent, je beter aan God kunt wijden ook hoogst twijfelachtig. Al denkt met daar bijvoorbeeld in de RK Kerk traditioneel wat anders over. Een voorganger die gehuwd is, zal zich als mens eerder completer voelen en pastoraal beter zijn in relatieproblemen. We streven het allemaal niet voor niets na, tenslotte.

Thomas.


Laatst aangepast door
THOMAS968
op woensdag 5 februari 2014, 21:36
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
THOMAS968 (68)

Berichten: 2706

BerichtGeplaatst: maandag 3 februari 2014, 23:05
BerichtOnderwerp: daten
 
En wat was nou het eerste dat niet goed was in de Bijbel? De ongehoorzaamheid? Welnee, voor die tijd lees je al wat dat was.

Het is wel opvallend dat het eerste dat vermeld werd, als zijnde niet goed, was en is:

Het is niet goed dat de mens alleen is.

Zou dat niet iets betekenen, Petra?

Thomas, is het wel met God eens Engeltje smiley


Laatst aangepast door
THOMAS968
op dinsdag 4 februari 2014, 00:10
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
THOMAS968 (68)

Berichten: 2706

BerichtGeplaatst: maandag 3 februari 2014, 19:40
BerichtOnderwerp: Vrouwen in het (kerkelijke) ambt. Vóór of tégen....?
 
De discussie over de vrouw als voorganger woedt nog wel op de rechterflank van de kerken. De Nederlands Gereformeerde Kerken staan het nu toe, het is dan ook een wat minder strenge afscheiding van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, waar de discussie nog wel is evenals in de CGK. De Christelijk Gereformeerden vormen wel een verband maar zijn heel erg divers, dus dat kan nog wel eens lastig worden. De bijbelse onderbouwing dat een vrouw niet in het ambt mag, is uiterst zwak, wat de theologen van deze kerken ook wel weten, maar de achterban is er vaak niet aan toe. Men is bang voor verandering want dat zien ze als verwatering. En het handhaven van tradities lijkt een doel op zich. Bovendien is men daar beducht voor kerkverlating naar de wat rechtsere richtingen. Ik ben benieuwd waar de GKV uitkomt in deze. Ze zijn er al sinds 2005 mee bezig, er ligt echter wel een helder rapport:

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/advies_aan_synode_gkv_vrouw_kan_in_alle_ambten_dienen_1_766393

Thomas


Laatst aangepast door
THOMAS968
op maandag 3 februari 2014, 21:05
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
THOMAS968 (68)

Berichten: 2706

BerichtGeplaatst: zondag 2 februari 2014, 21:52
BerichtOnderwerp: Vrouwen in het (kerkelijke) ambt. Vóór of tégen....?
 
ANNA415 schreef:
http://herboldblog2.wordpress.com/2013/02/15/moeten-vrouwen-zwijgen-in-de-gemeente/


http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/27872-mag-een-vrouw-spreken-in-de-gemeentekerk.html

voor de liefhebber Knipoog smiley

Goed bijbels onderbouwd verhaal al zullen er wel weer mensen zijn die dit als een ëigen theologie zullen zien. De historische context is in ieder geval volledig juist, theoloog ben ik echter niet dus ik hoor het wel uit deze hoek.

@Anna Persoonlijk vind ik dit stuk zo goed doordacht en bijbels doortimmerd dat je het hier in zijn geheel zou moeten neerzetten.

Thomas, de slechtste interpretatie is de letterlijke interpretatie.


Laatst aangepast door
THOMAS968
op maandag 3 februari 2014, 19:54
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
THOMAS968 (68)

Berichten: 2706

BerichtGeplaatst: zondag 2 februari 2014, 00:00
BerichtOnderwerp: Vrouwen in het (kerkelijke) ambt. Vóór of tégen....?
 
Nummer 9 is geweldig vind ik eigenlijk.

Thomas
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
THOMAS968 (68)

Berichten: 2706

BerichtGeplaatst: zaterdag 1 februari 2014, 23:42
BerichtOnderwerp: Vrouwen in het (kerkelijke) ambt. Vóór of tégen....?
 
Ja, dat was een hele leuke discussie toen, ik hoop dat ik het terug kan vinden en zal nog even zoeken.

http://www.christianmatch.nl/forum/forum_posts.php?tId=3529&start=330

Thomas, houdt van geschiedenis, leeft er zelfs van, lol.


Laatst aangepast door
THOMAS968
op zaterdag 1 februari 2014, 23:58
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
THOMAS968 (68)

Berichten: 2706

BerichtGeplaatst: zaterdag 1 februari 2014, 20:59
BerichtOnderwerp: Vrouwen in het (kerkelijke) ambt. Vóór of tégen....?
 
Reactie Thomas is hierheen verhuisd:

Geplaatst: zaterdag 1 februari 2014, 20:57

Voor de meeste christenen en zeker voor de actieve kerkleden is dit al lang geen punt meer. We leven in een democratische rechtsstaat met gelijke behandeling voor iedereen. Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is onzin, elke cel is zelfs anders maar de gelijkwaardigheid hoort onomstreden te zijn. Dat mens- en maatschappijopvattingen in de Joodse en Griekse cultuur anders waren, wil niet zeggen dat het Bijbels is om de opvattingen in die maatschappij er nu ook op na te houden. Dan moet je de rechteloosheid van de vrouw zoals die toen naar voren kwam, ook weer invoeren. Zelfs de slavernij. Nou, daar is niks Bijbels aan.
Het is een idiote gedachte de maatschappij van toen weer te willen invoeren en dan ook nog te denken dat het bijbels is en dat God dat zo wil.
Ik weet niet of de uitleg van de vrouw zwijgt in de vergadering inmiddels ook naar de electronische jachtvelden is geholpen maar die uitleg zou juist bij de zwaardere gelovigen best kunnen helpen. De kerkleden die namens God zelf spreken zouden moeten inzien dat kerkelijk gegroeide opvattingen nog niet de opvattingen van God zelf zijn en vrouwen ernstig tekort kunnen doen.

Geen enkele geloofsgemeenschap kan nog zonder het vrijwilligerswerk van de vrouwen, die meestal veel en veel meer doen dan mannen. Zelfs bij de SGP komen ze op de lijst. Een van deze SGP-kandidaten motiveerde het met: vrouwen hebben veel meer tijd (dus bereidheid) om iets voor de samenleving te doen. Het was een gepensioneerde kleuterjuf die dit opmerkte.

En voor het overige: Iemand is niet bekwaam omdat het een vrouw is. Zeker ook niet omdat het een man is. Je bent bekwaam of niet. Aan femina-getuigen heb ik geen behoefte, aan warme bekwame vrouwen in de kerk wel en niet alleen als diaken maar ook als ouderling of oudste dan wel voorganger.

Thomas

Laatst aangepast door
THOMAS968
op zaterdag 1 februari 2014, 21:39


Laatst aangepast door
THOMAS968
op zondag 2 februari 2014, 01:09
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
THOMAS968 (68)

Berichten: 2706

BerichtGeplaatst: zaterdag 1 februari 2014, 17:31
BerichtOnderwerp: Verstrooiing voor als je niet kunt slapen
 
Aardig artikel hierover in Trouw:
Het is gescand.

- Krantenartikel verwijderd -

Dit mag niet geplaatst worden zonder toestemming van de uitgever.


Laatst aangepast door
CHRISTIANMATCH
op maandag 3 februari 2014, 15:34
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
THOMAS968 (68)

Berichten: 2706

BerichtGeplaatst: zaterdag 1 februari 2014, 15:54
BerichtOnderwerp: Pronkjuweel
 
Wetenschappelijk moet het wel hout snijden. Het blijven schattingen en de te verwachten kracht van een aardbeving kun je alleen extrapoleren. Extrapoleren doe je op basis van wat er is gebeurd, wat voor effect dat had en wat er redelijkerwijs zal gebeuren als de gaswinning door blijft gaan zoals nu. Het blijft een schatting. Extrapoleren is eigenlijk schatten op basis van bestaande ontwikkelingen en zodanig dat die zo door zullen gaan, aangevuld met schattingen over zaken die hier weer invloed op kunnen hebben.

Het wordt echter een probleem als de wetenschappers banden hebben met bedrijven die belang hebben bij de gaswinning. Dan is er gevaar dat dingen anders worden voorgesteld of verzwegen. Schattingen hebben wel een basis maar ervaring is er niet echt. Daar zit dus ruimte.

De overheid heeft echter ook belangen in de gaswinning en de opbrengsten zijn zo hoog dat het Nederland uit de recessie houdt. Het belang voor de overheid zelf aan inkomsten is zeer groot. Het is maar de vraag hoe betrouwbaar die overheid is. Zeker meer betrouwbaar dan het bedrijfsleven maar ook in Den Haag verdwijnen dingen in een la. Achteraf kan men zeggen dat het niet zo relevant leek.

Het feit dat Den Haag 1,2 miljard in Groningen stopt en de gaswinning afremt, geeft aan dat er iets aan de hand is. De problematiek is al langer bekend, dus er moet een verklaring zijn voor deze steun. Dat komt niet echt boven water.

De overheid is echter van ons allemaal en moet betrouwbaar zijn als het om informatievoorziening gaat. Er wordt weinig meegedeeld en weliswaar niet echt gelogen maar het is maar de vraag of het volledig is wat er over wordt gezegd. Als er veel mensen zijn die belang bij de overheidssteun hebben, wordt het lastig. Een gedeputeerde die een worst van 1,2 miljard voorgehouden wordt, kan zijn mond houden en als het mis gaat komt men met: dit was het worstcasescenario en daar hadden wij uiteraard ook niet op gerekend.

Per saldo is het echter een gunstige ontwikkeling en een teken dat de onrust wel degelijk een grond heeft. Maar het doorbreken van de dijken in Groningen, is wel erg sombere gedachte. Nederland zou met zijn waterbouwkundige kennis ernstig behoorlijk voor schut staan. Dat kost meer dan 1,2 miljard.

Thomas


Laatst aangepast door
THOMAS968
op maandag 3 februari 2014, 11:37
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
THOMAS968 (68)

Berichten: 2706

BerichtGeplaatst: vrijdag 31 januari 2014, 20:22
BerichtOnderwerp: Tot ziens, Shalom, Goodbye-topic!
 
Ik ken je natuurlijk alleen van het forum maar ik wil toch graag mijn erkentelijkheid uitspreken voor je aanwezigheid en inbreng, Als ik naar je achtergrond kijk, schreef ik heel vaak dingen die in jouw kringen wat moeilijk liggen. Je wees me echter nooit af, niet in mijn standpunten en ook niet in dingen als muziekkeuze. Warmte en menselijkheid waren, naast mildheid, je kenmerken en deze talenten zul je vast ook zonder CM wel kunnen toepassen. Ik denk dat we je hier nog wel eens terug zullen zien, ondanks dat de hoogtijdagen in de forumdiscussies voorbij lijken te zijn Ik heb dingen van je opgestoken die relativeerden. Mocht je weg blijven dan zul je ongetwijfeld anderen ten zegen zijn. Het ga je goed.


Thomas.


Laatst aangepast door
THOMAS968
op zaterdag 1 februari 2014, 11:24
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
THOMAS968 (68)

Berichten: 2706

BerichtGeplaatst: zondag 26 januari 2014, 22:25
BerichtOnderwerp: Het weer
 
Stjintsje,

Ook sneeuw in de haedsted inmiddels, het blijft liggen. Zit jij tegen de oostgrens? De sneeuw schoof wel heel langzaam op naar Ljouwert.


Thomas.


Laatst aangepast door
THOMAS968
op maandag 27 januari 2014, 09:56
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
THOMAS968 (68)

Berichten: 2706

BerichtGeplaatst: zondag 26 januari 2014, 16:30
BerichtOnderwerp: Mooi filmpje datje wilt delen maar geen muziek.
 
Dit is heel wat anders, een beetje Engels kunnen verstaan helpt wel en voor drie jaar is ze zeker welbespraakt: Klein vrouwtje zullen we maar zeggen dan.


http://www.youtube.com/watch?v=sqDWyoFBGsg

Thomas, die drie jaar een prachtleeftijd vindt om mee te maken.


Laatst aangepast door
THOMAS968
op zondag 26 januari 2014, 16:33
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
THOMAS968 (68)

Berichten: 2706

BerichtGeplaatst: vrijdag 24 januari 2014, 19:02
BerichtOnderwerp: Christianmatch is toe aan een nieuwe jas!
 
Goede opmerking van je. Het is sowieso goed eens rond te kijken bij de concurrentie. Andere relatiesites hebben vast ook aardige kleine verbeteringen gevonden. Beter goed gejat dan slecht verzonnen, tenslotte.
De taskbar van CM en het menu eronder verdienen ook een herschikking. HTML is in de jaren na het maken van deze site sterk verbeterd en daar mag je best gebruik van maken.

Thomas


Laatst aangepast door
THOMAS968
op vrijdag 24 januari 2014, 21:36
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
THOMAS968 (68)

Berichten: 2706

BerichtGeplaatst: donderdag 23 januari 2014, 19:30
BerichtOnderwerp: Christianmatch is toe aan een nieuwe jas!
 
PIETER619 schreef:
Ik heb een steengoed idee, dat men als leden forum kan kiezen of iemand in de ban moet (men snapte niet dta ik door zogenaamd disrtespect in de ban werd gezet,) Nu is men geheel afhankelijk van de fysieke gesteldheid van één persoon. Ook dat men een reactie kan liken (al ergen eerder vermeld meende ik) en verder geen commentaar hoeft te geven.

Misschien komt er nog wel wat , maar schiet me zo niet te binne, maar anderen hebben ook wel een mening, dusdat op deze manie rCM meer voor de leden CM wordt en wat minder spek mijnn beurs voorwi edan ook, letwel ik gun een ieder het zijn/hare, maar wel eerlijk.

Keep up the good work Knipoog smiley

Lang leve het volksgericht? Lekker als clubje er iemand uitgooien? Er zitten hier genoeg mensen voor wie dat kansen biedt, helaas. Zelfs in Staphorst doet men dat niet meer.

Het is hier een forum en we zijn hier bezig met meningsvorming. Het kenmerk van democratie is dat een minderheid zich ook mag uiten. Die kun je dan, als je dat wilt, met argumenten bestrijden, zoals dat hoort. En dat mag niet vervangen te worden door een pek- en verenmentaliteit met likes en dislikes. Dat is voor de stakkers die alleen Popie-Jopiediscussies willen voeren en dan likes krijgen, dan wel duizenden "vrienden" op Facebook hebben.

Ik snap de bezwaren tegen het beleid wel maar dit soort "oplossingen", daar moeten we ons verre van houden. Verder is het denk ik goed ons te beperken tot de site en het gebruiksgemak ervan. Dat men bij CM achter de schermen ruimte probeert te vinden voor vernieuwing is al een goede insteek. En je kunt sneller iets bedenken dan iets programmeren hoor. Computers zijn niet zo intelligent en snappen echt niks. Ze zijn beter en sneller dan mensen in het herhaald uitvoeren van bepaalde handelingen die tot nullen en enen te herleiden zijn. Kortom, CM een beetje tijd gunnen, lijkt me op zijn plaats. Het bespottelijk traag worden van de site in de jaren hiervoor hebben ze kennelijk toch op weten te lossen. CM was ook zo stroperig dat het schandelijk begon te worden en ze als bedrijf een wanprestatie leverden.

Thomas, die vindt dat een beargumenteerd minderheidsstandpunt alleen maar goed is in een discussie.


Laatst aangepast door
THOMAS968
op donderdag 23 januari 2014, 21:15
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
THOMAS968 (68)

Berichten: 2706

BerichtGeplaatst: woensdag 22 januari 2014, 22:27
BerichtOnderwerp: mooi, leuk of bijzonder lied
 
http://www.youtube.com/watch?v=aLAxbQxyJSQ

Een eenvoudig lied maar met een diepe, diepe inhoud. Anti-oorlogslied dat na de Tweede Wereldoorlog op kwam. De betekenis snijdt door de ziel. Marlene Dietrich was Duits.

Joan Baez dan ook maar even:

http://www.youtube.com/watch?v=0LZ2R2zW2Yc

Wann wird man je verstehn...

Thomas


Laatst aangepast door
THOMAS968
op woensdag 22 januari 2014, 22:28
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
THOMAS968 (68)

Berichten: 2706

BerichtGeplaatst: woensdag 22 januari 2014, 21:28
BerichtOnderwerp: mooi, leuk of bijzonder lied
 
Beeld van een tijdvak met historische beelden, soms weerzinwekkend.

http://www.youtube.com/watch?v=ntLsElbW9Xo

Maar er gebeurde wel wat toen, dat kun je niet ontkennen, in the Eve of
Destruction.

En een geweldige tekst natuurlijk:

The eastern world it is explodin',
violence flarin', bullets loadin',
you're old enough to kill but not for votin',
you don't believe in war, what's that gun you're totin',
and even the Jordan river has bodies floatin',
but you tell me over and over and over again my friend,
ah, you don't believe we're on the eve of destruction.

Don't you understand, what I'm trying to say?
Can't you see the fear that I'm feeling today?
If the button is pushed, there's no running away,
There'll be noone to save with the world in a grave,
take a look around you, boy, it's bound to scare you, boy,
but you tell me over and over and over again my friend,
ah, you don't believe we're on the eve of destruction.

Yeah, my blood's so mad, feels like coagulatin',
I'm sittin' here, just contemplatin',
I can't twist the truth, it knows no regulation,
handful of Senators don't pass legislation,
and marches alone can't bring integration,
when human respect is desintegratin',
this whole crazy world is just too frustratin',
and you tell me over and over and over again my friend,
ah, you don't believe we're on the eve of destruction.

Think of all the hate there is in Red China!
Then take a look around to Selma, Alabama!
Ah, you may leave here, for four days in space,
but when your return, it's the same old place,
the poundin' of the drums, the pride and disgrace,
you can bury your dead, but don't leave a trace,
hate your next-door-neighbour, but don't forget to say grace,
and you tell me over and over and over and over again my friend,
ah, you don't believe we're on the eve of destruction.


Met the eastern world wordt Vietnam en aangrenzend bedoeld.
De cursieve regel refereert aan de mars onder leiding van Martin Luther King naar Washington, voor gelijke burgerrechten. Alabama is een staat in Amerika waar de ongelijkheid tussen blank en zwart groot was.

Thomas


Laatst aangepast door
THOMAS968
op woensdag 22 januari 2014, 22:16
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
THOMAS968 (68)

Berichten: 2706

BerichtGeplaatst: zondag 19 januari 2014, 22:09
BerichtOnderwerp: Humor
 
Wat is de vroomste pindakaas van Nederland?

even scrollen:


Calvijn pindakaas met hele noten..

Bron: EO visie.


Thomas
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
THOMAS968 (68)

Berichten: 2706

BerichtGeplaatst: zaterdag 18 januari 2014, 21:00
BerichtOnderwerp: Pronkjuweel
 
ANNETTE050 schreef:
Dat is wel gebeurd, met deA7 en N33 kom je een heel eind en het project 'Blauwe Stad' was ook een goed project wat helaas stagneert.

Terwijl Nederland al behoorlijk vol lag met snelwegen was er nog een tweebaansweg van Groningen naar Nieuweschans. De autobahn over de grens vereiste die aansluiting dus ook wel. Bovendien goed voor Nederland ivm de aansluiting naar Noord-Duitsland. Het gaat wel om de wereldstad Hamburg en Bremen. En of ik nou zo onder de indruk ben van de verbreding van de N33, ook wel eens de rijksdodenweg genoemd, dat weet ik niet, eigenlijk. De tweebaansweg van Assen naar de Eemshaven, die nu voor een deel met meer rijbanen wordt aangelegd, is een verbetering. De weg is wat breder geworden en dat was geen overbodige luxe, gewoon een voorwaarde voor de bereikbaarheid van de Eemshaven, het kon gewoon niet anders. En als je via de snelweg van het oosten naar Assen of naar het westen wilt, moet dat via de rondweg van Groningen. Het is echt geen luxe. Neem de eerdere wegen daar eens in gedachten Het had al lang gemoeten. Maar goed, we zijn erg dankbaar, natuurlijk. Gefrustreerde smiley

Thomas


Laatst aangepast door
THOMAS968
op zaterdag 18 januari 2014, 22:46
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
THOMAS968 (68)

Berichten: 2706

BerichtGeplaatst: zaterdag 18 januari 2014, 20:06
BerichtOnderwerp: Pronkjuweel
 
Zelfs in het koloniale tijdperk was 500 miljard veel. Een wingewest is Groningen dus wel. In theorie is als de welvaartsbasis in Nederland 100 is, die van Groningen 140. Een uiterst rijke provincie van Nederland, zou je zeggen.
Ik ken de omgeving waar je woont en we weten allemaal wel beter. Boven de gasbel vindt gewoon ontvolking plaats en de inkomens zijn laag, zeker als je die van de stad niet meeneemt.
Een veel te groot deel gaat naar de NAM, zeker als je let op de prestatie die ze ervoor leveren. Het is natuurlijk wel zo dat de overheid, wat de gemeenschap zou moeten zijn, wel plezier heeft van de opbrengsten en ook de economie van ons land. We zouden gezien het exportbedrag in een recessie zitten als het gas er niet was.
Nu gaat er veel geld naar Groningen - terug dus - en zowaar 0,2 procent van de opbrengsten als mogelijke toezegging. Maar ja Nederland voor een deel onder water vanwege aardbevingen, dat is ook niet zo goed voor het imago, hè.
De Friese veldjes zijn klein in vergelijking met Slochteren. Als je daar de productievermindering in Groningen mee moet opvangen, krijg je daar na een tijdje dezelfde ellende. Leuk voor de beschermde historische kernen van de Friese kustdorpjes daar, die zitten recht boven het Waddengas.
Het is een zaak van rechtvaardigheid als de randstedelijke kapitalisten zoveel geld uit de provincie weghalen dat ze niet moeten zeuren over een vergoeding van de scheuren in huizen als gevolg van die bevingen. Het recht voor iedereen gelijk? Vraag het de mensen in de gescheurde huizen van Loppersum. Maar daar maakt het randstedelijk dedain zich niet druk om. Bovendien kopen die mensen meer gas om hun tochtig geworden huizen te verwarmen, toch? Kassa dus en een een advocaat kunnen ze toch niet betalen dus het recht zal zegevieren. Of het kapitaal natuurlijk.

Thomas, investeren in de infrastructuur van Groningen als tegenprestatie is toch wel het minste, zelfs bij de huidige liberalen.


Laatst aangepast door
THOMAS968
op zaterdag 18 januari 2014, 20:22
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
THOMAS968 (68)

Berichten: 2706

BerichtGeplaatst: maandag 13 januari 2014, 16:21
BerichtOnderwerp: mooi, leuk of bijzonder lied
 
Ik plaatste eerder "Hark the Heralds angels sing", gezongen door the Seekers met Judith Durham. Voor de mensen die niet genoeg kunnen krijgen van deze stem:

http://www.youtube.com/watch?v=J_twh5alhxg

Thomas


Laatst aangepast door
THOMAS968
op maandag 13 januari 2014, 16:24
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
THOMAS968 (68)

Berichten: 2706

BerichtGeplaatst: maandag 13 januari 2014, 15:39
BerichtOnderwerp: Christianmatch is toe aan een nieuwe jas!
 
LAURA291 schreef:
Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ik loop vreselijk achter met m'n teletubbies Verlegen lachende smiley

Over het algemeen lijkt de trend nu een strakkere lay-out te zijn op overwegende witte achtergronden. Ik ken een paar sites die er wat mij betreft niet op vooruit zijn gegaan. Maar het is vast weer tijdelijk.

Overigens ook een 'strakke site': http://www.oersethelp.nl/index.php#.UtP1Wv0ZKvV

Lachende smiley

Leuke site, Laura, je ziet hoe makkelijk het Fries is Knipoog smiley Met een foto van het Wad erboven kan je bij mij niet meer stuk natuurlijk als je zoiets moois stuurt. Een trend of mode is er altijd. Apple is indertijd gekomen met witte achtergronden en designachtige vormgeving, zowel qua lettertype als afbeeldingen. Die trend zal ook wel weer overgaan maar minimalisme is wel een blijvend gegeven vaak. Dat maakt het overzichtelijk. Engeltje smiley


Weet je al wat een jiskebak is?

Daar moet het ontwerp van CM eigenlijk inmiddels in.... Engeltje smiley

Thomas


Laatst aangepast door
THOMAS968
op maandag 13 januari 2014, 16:03
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

ChristianMatch forum index » Berichten van THOMAS968
Ga naar pagina Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 91 Volgende
Pagina 4 van 91