ChristianMatch
 


Forum

Het beoefenen van Onderscheiding is een Bevel
Ga naar pagina 1 2 Volgende
ChristianMatch forum index » Christelijk leven
Auteur Bericht
ZWAAN995

Berichten: 410

BerichtGeplaatst: dinsdag 2 oktober 2012, 21:17
 
Het beoefenen van Onderscheiding is een BevelEen olifant volgens zes blinden

http://www.letusreason.org/
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, plaatje en voetnoten door M.V.


Er bestaat een oud verhaal, niet in de Bijbel, dat ons punt hier goed illustreert. Er waren eens zes blinden die een olifant betastten. Toen de ene de zijkant voelde zei hij: dit is een muur. Een andere voelde de staart en zei: dit is een koord. Een volgende voelde aan een poot en zei: dit is een boom. Een andere voelde aan een oor en zei: dit is een grote waaier. De vijfde raakte de slurf en zei: dit is een slang. De laatste voelde aan een slagtand en zei: dit is een speer.

Wie had nu gelijk? Uiteraard geen van allen. Ook wij allemaal zijn enigszins zoals deze blinden niet in staat om duidelijk te zien. Wij hebben onze eigen opinies over de zaken. Maar als het gaat om geestelijke dingen hebben wij een geschreven code om onze blindheid tegemoet te komen, zodat er geen giswerk moet zijn. U kan een bepaalde opinie hebben, en ik een andere, maar als wij naar het Boek van de Schepper gaan zou dat licht moeten werpen op alle dingen die in de schaduw liggen.

Filippenzen 1:27: “Wandel waardig het Evangelie van Christus, opdat ik, of ik nu kom en u zie of dat ik afwezig ben, dan uw zaken mag horen, dat u vast staat in één geest en dat u eensgezind samen strijdt door het geloof van het Evangelie.”

1 Korinthiërs 1:10: “Maar ik roep u op, broeders, omwille van de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u allen uit één mond spreekt, en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aaneengesmeed bent, één van denken en één van gevoelen1”.

Filippenzen 3:16: “Laten wij naar dezelfde regel wandelen, laten wij eensgezind zijn”.

Paulus schrijft opnieuw en opnieuw over eenheid, maar geen eenheid van “gevoelens” maar eenheid van woord (dezelfde beoordeling, voorschriften, opinie, kennis), ter wille van het Evangelie.

De Heer Jezus zegt in Johannes 7:24: “oordeel niet naar wat voor ogen is, maar vel2 een rechtvaardig oordeel3”.

Hebreeën 5:13-14: “Ieder immers die met melk gevoed wordt, heeft geen ervaring om het woord van de gerechtigheid te verstaan. Want hij is een kind. Maar vast voedsel is er voor de volwassenen, die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden4 tussen goed en kwaad”.

Een persoon die in staat is te oordelen tussen goed en kwaad vertoont geestelijke volwassenheid. Zij die deze bekwaamheid niet oefenen zijn niet opgeleid door het Woord en staan bloot aan misleiding. Ervaring op zich is niet in staat de proef van de waarheid te doorstaan. Waarheid moet objectief getoetst en niet subjectief ervaren worden. Zij die ontdekken dat iets verkeerd is worden vandaag ontmoedigd om hun twijfels en eerste bevindingen te volgen. Als iemand tegenstrijdigheden bemerkt in wat geleerd en beoefend wordt, zou hij of zij met een goed geweten de richtlijn van de Schrift moeten volgen, want die zal ons leiden in alle waarheid. Er is niets verkeerd aan het twijfelen aan iets wat verkeerd lijkt te zijn. Dat soort twijfel is niet een gebrek aan geloof. Wij moeten onze twijfels volgen, ter wille van ons geweten en om waakzaam te blijven met betrekking tot onze eigen ziel. Alles wat twijfel oproept moeten we ernstig toetsen aan Gods Woord.

1 KJV: “in the same judgment”, Grieks gnome (Strong’s 1106): oordeel, opinie, kennen.
2 Gr. krisis (Str. 2920): beslissing.
3 Gr. krino (Str. 2919): onderscheiden, (ver/be)oordelen.
4 Gr. diakrisis (Str. 1253): onderscheidig.
2


Toen de Farizeeën met Jezus redetwistten over Zijn beweringen, wees Hij hen op het Woord. Toen Paulus redeneerde met de Bereërs betwistten zij aanvankelijk wat hij zei, maar zij richtten zich tot het Woord als hun ultieme kennisbron om te zien of wat hij zei waar was. Hij noemde hen “edeler van gezindheid dan die van Thessalonika” (Hand. 17:11), omdat zij zijn uitleg toetsten. Eerlijk de waarheid onderzoeken toont in feite iemands integriteit, dat hij willens God wil geloven en niet de mens. Als wij een fout ontdekken die onze aandacht trekt kan het de Heilige Geest zijn
die ons inzicht geeft. Er is niets mis mee ervaringen te betwijfelen, maar wat wij niet kunnen betwijfelen is Gods Woord. Niet alle twijfel komt van de vijand, want God kan ons twijfel geven opdat wij zouden toetsen om te zien of er iets anders in het geding is. “De geestelijke mens beoordeelt
wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld” (1 Kor. 2:15). Iets onderscheiden of inschatten heet in het Grieks anakrino. Er zijn Schriftplaatsen die ons bevelen alle dingen te beoordelen. Hebreeën 5:13-14 leert ons dat het de geestelijke persoon is die de dingen toetst.

Een voorbeeld: een diamant kan op het eerste zicht geen gebreken vertonen, maar als we die naar een juwelier zouden brengen, een kenner, iemand die opgeleid is om zulke dingen te inspecteren, kan het tegendeel blijken. Hij zal dan zijn vergrootglas nemen om te zien hoe de steen gesneden is en zal zo onvolkomenheden of zelfs scheuren kunnen ontdekken. Zo iemand is getraind in het onderscheiden van wat niet goed is. Zo ook is grondig onderzoek de veiligste weg voor een gelovige.
Enkel zij die het Christendom niet praktiseren zullen bezwaren hebben tegen een toetsing door het Woord. De duisternis loopt altijd weg van het licht, nooit het licht van de duisternis.

Als we in de Schrift vinden dat iets verkeerd is, dan is het niet u of ik die oordeelt, maar God. Hij heeft Zijn wet geschreven en dus heeft Hij al geoordeeld. Wanneer mensen volharden in het onderwijzen van foutieve en valse leringen (over het Evangelie, de Schrift, Christus, moraliteit) moeten zij met hun naam genoemd worden, en verwijderd uit hun leiderschap, om de schapen te beschermen.

Paulus waarschuwde van uit te kijken voor bepaalde mensen. Hun namen werden genoemd omdat zij ingingen tegen de leer van de apostelen. Altijd is het trots die ertoe leidt dat men participeert in valse leer. Dat is het juist waarom de Heer Jezus waarschuwde tegen het zuurdeeg van de Farizeeën. Arrogantie, trots en hoogmoed. Jeremia berispte de profeet Hananja, in 28:15, door te zeggen: “gij hebt gemaakt dat dit volk op leugen vertrouwt”. De duivel zal de Schrift gebruiken - hij is te slim
om een christen iets te zeggen buiten de Bijbel om. Hij deed dat met Adam en Eva door de juistheid in vraag te stellen van wat God had gezegd (Genesis 3) en gaf hen een nieuwe interpretatie. Zij die niet gered zijn bezitten geen maatstaf die de Satan kan aanwenden om zijn bedoelingen te realiseren, maar bij de gelovigen verdraait hij het Woord Gods.

De wet van Mozes stenigde hen die tegen Gods Woord in predikten (Deut. 18); de wet van de vrijheid zegt dat zij moeten verwijderd worden en opgeroepen tot berouw. Hen toestaan verder te doen staat gelijk aan samenwerking met hun rebellie en valsheid.

Er zijn plaatsen in de Schrift die ons zeggen te (ver/be)oordelen, en andere van niet. Wanneer u valse predikers hoort zeggen wij hen niet mogen oordelen, overtreden zij de Schrift, want die zegt dat wij hun leringen en daden moeten oordelen. Zij willen alles doen wat zij willen en jegens niemand aansprakelijk zijn dan tegenover God! Dat zal dan later ook zo gebeuren, en slecht bevallen, want dan is het te laat voor berouw. Het Nieuwe Testament leert geen oordeel als vonnis maar altijd een oordeel met het oog op herstel en bescherming van de kudde.
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
PETRA944

Berichten: 1156

BerichtGeplaatst: dinsdag 2 oktober 2012, 22:34
 
ZWAAN995 schreef:
Het beoefenen van Onderscheiding is een BevelEen olifant volgens zes blinden

http://www.letusreason.org/
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, plaatje en voetnoten door M.V.


Er bestaat een oud verhaal, niet in de Bijbel, dat ons punt hier goed illustreert. Er waren eens zes blinden die een olifant betastten. Toen de ene de zijkant voelde zei hij: dit is een muur. Een andere voelde de staart en zei: dit is een koord. Een volgende voelde aan een poot en zei: dit is een boom. Een andere voelde aan een oor en zei: dit is een grote waaier. De vijfde raakte de slurf en zei: dit is een slang. De laatste voelde aan een slagtand en zei: dit is een speer.

Wie had nu gelijk? Uiteraard geen van allen. Ook wij allemaal zijn enigszins zoals deze blinden niet in staat om duidelijk te zien. Wij hebben onze eigen opinies over de zaken. Maar als het gaat om geestelijke dingen hebben wij een geschreven code om onze blindheid tegemoet te komen, zodat er geen giswerk moet zijn. U kan een bepaalde opinie hebben, en ik een andere, maar als wij naar het Boek van de Schepper gaan zou dat licht moeten werpen op alle dingen die in de schaduw liggen.

Filippenzen 1:27: “Wandel waardig het Evangelie van Christus, opdat ik, of ik nu kom en u zie of dat ik afwezig ben, dan uw zaken mag horen, dat u vast staat in één geest en dat u eensgezind samen strijdt door het geloof van het Evangelie.”

1 Korinthiërs 1:10: “Maar ik roep u op, broeders, omwille van de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u allen uit één mond spreekt, en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aaneengesmeed bent, één van denken en één van gevoelen1”.

Filippenzen 3:16: “Laten wij naar dezelfde regel wandelen, laten wij eensgezind zijn”.

Paulus schrijft opnieuw en opnieuw over eenheid, maar geen eenheid van “gevoelens” maar eenheid van woord (dezelfde beoordeling, voorschriften, opinie, kennis), ter wille van het Evangelie.

De Heer Jezus zegt in Johannes 7:24: “oordeel niet naar wat voor ogen is, maar vel2 een rechtvaardig oordeel3”.

Hebreeën 5:13-14: “Ieder immers die met melk gevoed wordt, heeft geen ervaring om het woord van de gerechtigheid te verstaan. Want hij is een kind. Maar vast voedsel is er voor de volwassenen, die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden4 tussen goed en kwaad”.

Een persoon die in staat is te oordelen tussen goed en kwaad vertoont geestelijke volwassenheid. Zij die deze bekwaamheid niet oefenen zijn niet opgeleid door het Woord en staan bloot aan misleiding. Ervaring op zich is niet in staat de proef van de waarheid te doorstaan. Waarheid moet objectief getoetst en niet subjectief ervaren worden. Zij die ontdekken dat iets verkeerd is worden vandaag ontmoedigd om hun twijfels en eerste bevindingen te volgen. Als iemand tegenstrijdigheden bemerkt in wat geleerd en beoefend wordt, zou hij of zij met een goed geweten de richtlijn van de Schrift moeten volgen, want die zal ons leiden in alle waarheid. Er is niets verkeerd aan het twijfelen aan iets wat verkeerd lijkt te zijn. Dat soort twijfel is niet een gebrek aan geloof. Wij moeten onze twijfels volgen, ter wille van ons geweten en om waakzaam te blijven met betrekking tot onze eigen ziel. Alles wat twijfel oproept moeten we ernstig toetsen aan Gods Woord.

1 KJV: “in the same judgment”, Grieks gnome (Strong’s 1106): oordeel, opinie, kennen.
2 Gr. krisis (Str. 2920): beslissing.
3 Gr. krino (Str. 2919): onderscheiden, (ver/be)oordelen.
4 Gr. diakrisis (Str. 1253): onderscheidig.
2


Toen de Farizeeën met Jezus redetwistten over Zijn beweringen, wees Hij hen op het Woord. Toen Paulus redeneerde met de Bereërs betwistten zij aanvankelijk wat hij zei, maar zij richtten zich tot het Woord als hun ultieme kennisbron om te zien of wat hij zei waar was. Hij noemde hen “edeler van gezindheid dan die van Thessalonika” (Hand. 17:11), omdat zij zijn uitleg toetsten. Eerlijk de waarheid onderzoeken toont in feite iemands integriteit, dat hij willens God wil geloven en niet de mens. Als wij een fout ontdekken die onze aandacht trekt kan het de Heilige Geest zijn
die ons inzicht geeft. Er is niets mis mee ervaringen te betwijfelen, maar wat wij niet kunnen betwijfelen is Gods Woord. Niet alle twijfel komt van de vijand, want God kan ons twijfel geven opdat wij zouden toetsen om te zien of er iets anders in het geding is. “De geestelijke mens beoordeelt
wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld” (1 Kor. 2:15). Iets onderscheiden of inschatten heet in het Grieks anakrino. Er zijn Schriftplaatsen die ons bevelen alle dingen te beoordelen. Hebreeën 5:13-14 leert ons dat het de geestelijke persoon is die de dingen toetst.

Een voorbeeld: een diamant kan op het eerste zicht geen gebreken vertonen, maar als we die naar een juwelier zouden brengen, een kenner, iemand die opgeleid is om zulke dingen te inspecteren, kan het tegendeel blijken. Hij zal dan zijn vergrootglas nemen om te zien hoe de steen gesneden is en zal zo onvolkomenheden of zelfs scheuren kunnen ontdekken. Zo iemand is getraind in het onderscheiden van wat niet goed is. Zo ook is grondig onderzoek de veiligste weg voor een gelovige.
Enkel zij die het Christendom niet praktiseren zullen bezwaren hebben tegen een toetsing door het Woord. De duisternis loopt altijd weg van het licht, nooit het licht van de duisternis.

Als we in de Schrift vinden dat iets verkeerd is, dan is het niet u of ik die oordeelt, maar God. Hij heeft Zijn wet geschreven en dus heeft Hij al geoordeeld. Wanneer mensen volharden in het onderwijzen van foutieve en valse leringen (over het Evangelie, de Schrift, Christus, moraliteit) moeten zij met hun naam genoemd worden, en verwijderd uit hun leiderschap, om de schapen te beschermen.

Paulus waarschuwde van uit te kijken voor bepaalde mensen. Hun namen werden genoemd omdat zij ingingen tegen de leer van de apostelen. Altijd is het trots die ertoe leidt dat men participeert in valse leer. Dat is het juist waarom de Heer Jezus waarschuwde tegen het zuurdeeg van de Farizeeën. Arrogantie, trots en hoogmoed. Jeremia berispte de profeet Hananja, in 28:15, door te zeggen: “gij hebt gemaakt dat dit volk op leugen vertrouwt”. De duivel zal de Schrift gebruiken - hij is te slim
om een christen iets te zeggen buiten de Bijbel om. Hij deed dat met Adam en Eva door de juistheid in vraag te stellen van wat God had gezegd (Genesis 3) en gaf hen een nieuwe interpretatie. Zij die niet gered zijn bezitten geen maatstaf die de Satan kan aanwenden om zijn bedoelingen te realiseren, maar bij de gelovigen verdraait hij het Woord Gods.

De wet van Mozes stenigde hen die tegen Gods Woord in predikten (Deut. 18); de wet van de vrijheid zegt dat zij moeten verwijderd worden en opgeroepen tot berouw. Hen toestaan verder te doen staat gelijk aan samenwerking met hun rebellie en valsheid.

Er zijn plaatsen in de Schrift die ons zeggen te (ver/be)oordelen, en andere van niet. Wanneer u valse predikers hoort zeggen wij hen niet mogen oordelen, overtreden zij de Schrift, want die zegt dat wij hun leringen en daden moeten oordelen. Zij willen alles doen wat zij willen en jegens niemand aansprakelijk zijn dan tegenover God! Dat zal dan later ook zo gebeuren, en slecht bevallen, want dan is het te laat voor berouw. Het Nieuwe Testament leert geen oordeel als vonnis maar altijd een oordeel met het oog op herstel en bescherming van de kudde.

waarschuwing tegen jezelf is dit dus, het gaat in tegen gods woord dat homo,s de hoogst verachtelijke zonde hebben. Ik houd je hierbij een spiegel voor, leer er van.
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
ZWAAN995

Berichten: 410

BerichtGeplaatst: dinsdag 2 oktober 2012, 22:37
 
PETRA944 schreef:
waarschuwing tegen jezelf is dit dus, het gaat in tegen gods woord dat homo,s de hoogst verachtelijke zonde hebben. Ik houd je hierbij een spiegel voor, leer er van.

Je hebt hele verhaal niet gelezen je weet niet waar het over gaat.

<><

Zwaan
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
PETRA944

Berichten: 1156

BerichtGeplaatst: dinsdag 2 oktober 2012, 22:47
 
ZWAAN995 schreef:
Je hebt hele verhaal niet gelezen je weet niet waar het over gaat.

<><

Zwaan

ik heb het wel gelezen en ook heb ik gelezen dat je een leugen hier neer zet, onder het mom van dit zijn gods woorden, op me meerdere keren vraag waar dat in het woord van god staat antwoord je niet zwaan? warom niet? omdat je dingen aan het prediken ben op cm hier die niet uit gods woord zijn, je fout toegeven doe je niet, te trots voor. je excuus aanbieden voor eventuele homofiele lezers vind je niet nodig... dus ja ergens gaat dit ehle verhaal ook een beetje over jou en onderscheidings vermogen, volgens mij moet jij nog heel veel leren, leer inplaats van blind te zijn voor je eigen fouten en de anderen er wel op te wijzen op een niet zachtmoedigge manier
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
JOL252

Berichten: 4097

BerichtGeplaatst: dinsdag 2 oktober 2012, 22:50
 
PETRA944 schreef:
ik heb het wel gelezen en ook heb ik gelezen dat je een leugen hier neer zet, onder het mom van dit zijn gods woorden, op me meerdere keren vraag waar dat in het woord van god staat antwoord je niet zwaan? warom niet? omdat je dingen aan het prediken ben op cm hier die niet uit gods woord zijn, je fout toegeven doe je niet, te trots voor. je excuus aanbieden voor eventuele homofiele lezers vind je niet nodig... dus ja ergens gaat dit ehle verhaal ook een beetje over jou en onderscheidings vermogen, volgens mij moet jij nog heel veel leren, leer inplaats van blind te zijn voor je eigen fouten en de anderen er wel op te wijzen op een niet zachtmoedigge manier


Onzekerheid kun je verschuilen achter stelligheid ...
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
CHATULIEM619

Berichten: 5057

BerichtGeplaatst: dinsdag 2 oktober 2012, 22:55
 
JOL252 schreef:
Onzekerheid kun je verschuilen achter stelligheid ...
Jol, vind je nu zelf dat je dit zo op moet schrijven????
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
JOL252

Berichten: 4097

BerichtGeplaatst: dinsdag 2 oktober 2012, 22:59
 
CHATULIEM619 schreef:
Jol, vind je nu zelf dat je dit zo op moet schrijven????


Ja, waarom niet? In zijn algemeenheid is dat een feit.
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
CHATULIEM619

Berichten: 5057

BerichtGeplaatst: dinsdag 2 oktober 2012, 23:21
 
JOL252 schreef:
Ja, waarom niet? In zijn algemeenheid is dat een feit.
Moet ik je nu uitleggen wat een insinuatie is???
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
JOL252

Berichten: 4097

BerichtGeplaatst: dinsdag 2 oktober 2012, 23:26
 
CHATULIEM619 schreef:
Moet ik je nu uitleggen wat een insinuatie is???


Je schat me nogal in hé... in je persoonlijke uitlatingen naar mij toe de afgelopen tijd.
Overgevoelig, overdreven, gemeen, niemand weet waar ie aan toe is met mij... tjonge jonge. EN nu insinuerend... ik vind het allemaal prima.
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
CHATULIEM619

Berichten: 5057

BerichtGeplaatst: dinsdag 2 oktober 2012, 23:40
 
JOL252 schreef:
Je schat me nogal in hé... in je persoonlijke uitlatingen naar mij toe de afgelopen tijd.
Overgevoelig, overdreven, gemeen, niemand weet waar ie aan toe is met mij... tjonge jonge. EN nu insinuerend... ik vind het allemaal prima.
Je bent gewoon een mens, dus dan heb je ook wel eens met die dingen te maken. In dit geval insinueer je dat de stelligheid van Zwaan eigenlijk het verbergen van onzekerheid is. En van jou verwacht ik toch een iets volwassener antwoord.
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
PETRA944

Berichten: 1156

BerichtGeplaatst: dinsdag 2 oktober 2012, 23:43
 
CHATULIEM619 schreef:
Je bent gewoon een mens, dus dan heb je ook wel eens met die dingen te maken. In dit geval insinueer je dat de stelligheid van Zwaan eigenlijk het verbergen van onzekerheid is. En van jou verwacht ik toch een iets volwassener antwoord.


de stelligheid van zwaan is niet antwoorden op bepaalde dingen die ze verkondigt en vervolgens er over heen lullen met meestal woorden van uit de bijbel, maar niet echt op d evragen ingaan dus zit wel een kern van waarheid in volgens mij die jol schrijft. En omdat mijn mening anders is als die van jou hierover, hoeven we geen ruzie te maken he Knipoog smiley
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
CHATULIEM619

Berichten: 5057

BerichtGeplaatst: dinsdag 2 oktober 2012, 23:50
 
PETRA944 schreef:
de stelligheid van zwaan is niet antwoorden op bepaalde dingen die ze verkondigt en vervolgens er over heen lullen met meestal woorden van uit de bijbel, maar niet echt op d evragen ingaan dus zit wel een kern van waarheid in volgens mij die jol schrijft. En omdat mijn mening anders is als die van jou hierover, hoeven we geen ruzie te maken he Knipoog smiley
Het gaat me eigenlijk meer op de manier waarop dingen hier neergezet worden. Hoe kan iemand zich nu tegen zo'n uitspraak verdedigen? En het wordt maar wel even zo neergezet.
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
PETRA944

Berichten: 1156

BerichtGeplaatst: dinsdag 2 oktober 2012, 23:53
 
CHATULIEM619 schreef:
Het gaat me eigenlijk meer op de manier waarop dingen hier neergezet worden. Hoe kan iemand zich nu tegen zo'n uitspraak verdedigen? En het wordt maar wel even zo neergezet.

heb je wel weer ergens gelijk in chat. maar komt ook misschien doordat ze zelf op sommigge vragen niet antwoord en vervolgens weer een topic opent over van alles. er staat in d bijbel bla bla over zondaren etc. dan kun je zilk soort reacties verwachten van mensen. het kom top mij over ze overal meningen neer zet, maar vervolgens niet echt op vragen ingaat als iemand daar over wil duscusieeren.
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
PETRA944

Berichten: 1156

BerichtGeplaatst: woensdag 3 oktober 2012, 00:00
 
maar zwaan ik beeindig de discussie met je, zo ver het een discusie is zonder antwoorden van je, en ik geloof ook in god en lees ook d bijbel, en ben het zeker met sommigge dingen van je eens, sommigge totaal niet, en wie heeft d ejuiste waarheid? inzicht? Ik lees jouw meningen en denk er over na, en ik hoop dat je ook anderen hun meningen leest en daar over na denkt, misschien kun je daar wat van leren, je komt op mij over als een gelovige die meer over gods oordeel heeft dan over de liefde en genade van jezus, dat ene topic van je broodje veulen echt, waar houd je je mee bezig? Houd je niet teveel bezig met de tegenstander ? de zonden van anderen mensen waar je ze tegen waarschuwt?
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
CHATULIEM619

Berichten: 5057

BerichtGeplaatst: woensdag 3 oktober 2012, 00:11
 
PETRA944 schreef:
heb je wel weer ergens gelijk in chat. maar komt ook misschien doordat ze zelf op sommigge vragen niet antwoord en vervolgens weer een topic opent over van alles. er staat in d bijbel bla bla over zondaren etc. dan kun je zilk soort reacties verwachten van mensen. het kom top mij over ze overal meningen neer zet, maar vervolgens niet echt op vragen ingaat als iemand daar over wil duscusieeren.
Dat kan ik me ook voorstellen, maar ik wil niet voor een ander spreken als ze er zelf ook is. Ik kan wel mijn eigen interpretatie geven, maar dan staan mensen al klaar de poten onder mn stoel weg te zagen.
Ik heb voor je opgezocht of de bijbel homofilie verachtelijk noemt. Ik heb in diverse vertalingen gekeken en daar staat het dus niet. Dus technisch gezien heeft Zwaan geen gelijk. De bijbel gebruikt wel omschrijvingen die op hetzelfde duiden, daar heeft Carmen al een voorbeeld van gegeven.
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
ZWAAN995

Berichten: 410

BerichtGeplaatst: woensdag 3 oktober 2012, 07:09
 


<><

Zwaan
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
ZWAAN995

Berichten: 410

BerichtGeplaatst: woensdag 3 oktober 2012, 07:33
 
Stabiel Geloofsleven

Hoe Krijg Ik Een Stabiel Geloofsleven?
Om antwoord te geven op bovenstaande vraag zou ik ons geloofsleven voor willen stellen als een trein bestaande uit één locomotief en twee wagonnetjes:

Deze Volgorde:
De locomotief: het feit.
Het is erg belangrijk dat ons geloofsleven gebaseerd is op feiten. Deze feiten vinden we in het woord van God. Zo staat het ook in Romeinen 10:17 “Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van God.”
De feiten liggen dus vast en zijn ons door God bekend gemaakt door middel van het woord van God. Deze feiten gelden voor alle mensen. Het woord van God is voor iedereen, maar niet iedereen gelooft het ook.

De eerste wagon: het geloof.
We moeten de feiten zoals God die in zijn woord geeft geloven ( Romeinen 10:17)
Geloven betekent niet alleen dat we met de mond belijden dat de feiten waar zijn; ik geloof de bijbel van kaft tot kaft. Geloven is hetzelfde als gehoorzamen of vertrouwen. Dit geloof verandert mijn denken. Ook dat lezen we in de Romeinenbrief in hoofdstuk 12:2 “Wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken.” En daarmee komen we op:

De tweede wagon: de ervaring.
Mijn geloof in de feiten, zoals ik die in het woord van God lees, verandert mij en dat merk ik.
Laat ik een voorbeeld geven:
Ik lees in het spoorboekje dat er om 3 minuten voor 9 een trein in Gouda vertrekt richting Zoetermeer op spoor 8. Als ik op het perron sta zie ik dat ook op het bord en tenslotte verschijnt er ook een trein. Ik, geloof op grond van wat ik gelezen heb, dat deze trein me naar Zoetermeer zal brengen, dus stap ik in en een kleine 10 minuten later sta ik in Zoetermeer op het station.
Jammer genoeg is de NS niet zo betrouwbaar, dus soms komt de trein niet of niet op tijd. Maar het woord van God is wel betrouwbaar. Als Hij het zegt is het waar!

Gevoel, een slechte locomotief
Nu kan er natuurlijk van alles misgaan in ons geloofsleven. Stel je voor dat je de ervaring vooropstelt, wat gebeurt er dan? Tja dan ontspoort de trein.
Hoe weet ik dat God bestaat? Ik zie Hem niet, het enige wat ik van Hem kan zien is zijn schepping. Dus kan ik Hem als Schepper leren kennen. Daarom ook zegt God in Psalm 14:1 ”De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God.” Dat is dus dwaas, want sedert de schepping van de wereld wordt zijn eeuwige kracht en heerlijkheid uit zijn werken met het verstand doorzien (Romeinen 1:18) Er zijn niet veel dwazen in deze wereld, de meeste mensen geloven wel op één of andere manier in God; iets, een hogere macht. Maar veel invloed heeft dat niet in hun leven. Er gebeurt van alles in ons leven. Als het vreugde brengt dan zeggen we: God zegent! Maar als er verdriet komt denken we al gauw: Waar is God nu? En we verwijten Hem dat Hij niet ingrijpt, en de trein van ons geloofsleven ontspoort.

Geloof, ook een slechte locomotief
Stel je voor dat in ons geloofsleven het geloof voorop staat. Wat een rare situatie krijg je dan. Mijn hele leven gebaseerd op geloof, maar geloof waarin dan? Als je geloof maar sterk genoeg is dan zal het wel gebeuren. De kracht van het positieve denken: Chakka! Uiteindelijk komt dit neer op geloof in jezelf, als je maar sterk genoeg gelooft kun je het noodlot keren. Deze denkwijze heeft zich in onze maatschappij flink verspreid. Overal komen we het tegen, je kunt zelfs cursussen volgen om dit te leren. Maar het staat ver af van het geloof in het woord van God. Wat voor kracht kan ik ook vinden in mezelf? Het is als de man die zichzelf bij zijn haren omhoog wil trekken uit het moeras. Hij is gedoemd om ten onder te gaan bij gebrek aan vaste grond. Die vaste grond vinden we alleen in het woord van God.

Het Feit, de enige goede locomotief
We zien dus dat voor ons geloofsleven de feiten erg belangrijk zijn. Okay, die feiten vinden we in het woord van God. Maar dan moeten we dat woord ook lezen en goed lezen. Soms menen we dat iets in het woord geschreven staat, we geloven het, maar het verandert ons leven niet, de ervaring klopt niet met het feit. De vraag is dan: lezen we wel goed wat er staat? Is het feit wel op ons van toepassing?
Ik heb eens iemand gesproken die vast geloofde dat God ieder gebed verhoort. .Ik vroeg hem of zijn ervaring daarmee in overeenstemming was. Waarop hij antwoordde:”Ik heb me wel eens gefrustreerd gebeden.”

Wel de juiste feiten!
Waar ging het nou mis? Hij geloofde met zijn hele hart en meende dit feit ook in de Bijbel te vinden, we lezen het immers in Mattheus 21:22. Alleen spreekt de Here Jezus hier tot zijn discipelen en inderdaad waar zij in het gebed om vroegen dat ontvingen zij ook. Lees de eerste hoofdstukken van handelingen er maar op na. Later vinden we dat niet meer.

De Vrede Van God
Als we uiteindelijk lezen in Fil.4:6 dan staat hier dat we al onze verlangens bekend mogen maken bij God. Je zou verwachten (n.a.v. Matt. 21:22) dat er dan zou volgen: en je zult het ontvangen. Maar dat staat er helemaal niet. We zullen wel iets ontvangen, maar niet onze verlangens. We zullen de vrede van God ontvangen en dat is voor deze tijd genoeg.
We zien dus dat het belangrijk is dat we geloven in de feiten, zoals we die vinden in het woord van God. Daarvoor is bijbelstudie heel belangrijk, we moeten het woord van God recht snijden. Alleen op deze manier kunnen we een stabiel geloofsleven bereiken.

<><

Zwaan
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
JOL252

Berichten: 4097

BerichtGeplaatst: woensdag 3 oktober 2012, 08:06
 
CHATULIEM619 schreef:
Het gaat me eigenlijk meer op de manier waarop dingen hier neergezet worden. Hoe kan iemand zich nu tegen zo'n uitspraak verdedigen? En het wordt maar wel even zo neergezet.

Nog even een laatste reactie en dan stop ik ermee. Er is namelijk wat mij betreft genoeg gezegd en de standpunten die van elkaar duidelijk verschillen zijn helder (en dan is het voor mij vooral in hoe we ons verhouden tot onze naaste, het overbrengen van de liefde van God, de waarheid hoe wij die interpreteren). Laten we elkaar gewoon eens hierin met rust en ons richten op de praktijk van het leven, waarin we te maken hebben met mensen die anders geaard, verslaafd, crimineel, zwart wit rood bruin geel zijn. Niet dat we het dan maar zo laten waar we beschadigende zaken zien maar dat is een tweede punt om je over te verdiepen. Onze opdracht is allereerst: wees elkaar niets anders verschuldigd dan liefde.

Mijn reactie: Als je de discussie van gisteren goed hebt gelezen, heb je ook gezien dat er een moment is geweest waarop Zwaan aangaf zich geen raad te weten met een lesbische dame en onzeker werd in het zich aanmeten van een houding. Dus die onzekerheid was al benoemd en ook dat ze daar liever niets mee doet in de relatie die ze heeft met degene voor wie zij een maatje was.

Daarnaast zet jij hier van alles en nog wat voor neer onder andere naar mij toe. (Het is nogal niet wat wat je over een ander en ook mij uitspreekt en uitstrooit.. en gisteravond kwam er nog eentje bij.) Als je een beetje zelfreflectie hebt deponeer je niet opnieuw alles op andermans bordje. Ik denk dat Zwaan het overigens wel redt, ze zet ook genoeg in het openbaar op het forum.


Laatst aangepast door
JOL252
op woensdag 3 oktober 2012, 09:01
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
ERIKA129

Berichten: 6369

BerichtGeplaatst: woensdag 3 oktober 2012, 10:56
 
CHATULIEM619 schreef:
Je bent gewoon een mens, dus dan heb je ook wel eens met die dingen te maken. In dit geval insinueer je dat de stelligheid van Zwaan eigenlijk het verbergen van onzekerheid is. En van jou verwacht ik toch een iets volwassener antwoord.

EN daar gaan we weer!!!
JIJ mag alles zeggen en zetten maar Jol moet je weer pakken op woorden die ze plaats in algemenitijd!!
Kan je nu niet eens gewoon verder kijken???
Ze reageert ergens op en jij moet we weer over vallen kap daar mee chat!!!

En kom niet aanzetten met dat ik niet goed lees want ik lees heel goed!!


Laatst aangepast door
ERIKA129
op woensdag 3 oktober 2012, 11:20
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
SHANITA130

Berichten: 7083

BerichtGeplaatst: woensdag 3 oktober 2012, 11:28
 
Er ís iets niet helemaal oké met die slurf van die Olifant.... Twijfelende smiley Smiley die vol vragen zit Verraste, verbaasde smiley
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
SHANITA130

Berichten: 7083

BerichtGeplaatst: woensdag 3 oktober 2012, 11:48
 
Trouwens ff off the record: Ik ga géén lappen tekst lezen, deed ik toch al niet, maar nu zeg ik ff dat ik dat niet doe.

Kijk, het kan gebeuren dat iemand es een keertje een iets langere posting heeft, maar Zwaan, dit slaat echt alles wat je doet. Ik begin er allang niet meer aan. Ik sla lappen tekst over.

Tis trouwens een gegeven dat op fora lappen tekst automatisch worden overgeslagen, ja, een uitzondering is iets anders, en dan ook, dan moet het erg boeiend zijn.

Je kan beter je stuk inkorten, een uitreksel er van maken als het ware.
Dan lezen veel meer mensen je stuk. En nu slaan veel mensen het over. Ja, dat heb ik niet bedacht hoor, dat is een feit.

En, met zulke grote lappen tekst is een discussie ook onmogelijk.

Ja, ik schreef zelf ook weleens een te lang stuk, ja, veel mensen slaan dat over. Laat staan hele boekwerken plak en kopieerwerk....zet dan een link ofzo, en maak in een kort stukje je punt duidelijk.
Want dit is niet normaal hoor.

Dit is een vermaning hoor....

Zo...en nu ga ik weer wat doen...


Laatst aangepast door
SHANITA130
op woensdag 3 oktober 2012, 11:50
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
ZWAAN995

Berichten: 410

BerichtGeplaatst: woensdag 3 oktober 2012, 12:15
 Schud mij stof van mijn voeten en ga een andere weg inslaan..

<><

Zwaan


Laatst aangepast door
ZWAAN995
op woensdag 3 oktober 2012, 12:19
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
JOL252

Berichten: 4097

BerichtGeplaatst: woensdag 3 oktober 2012, 12:46
 
SHANITA130 schreef:
Er ís iets niet helemaal oké met die slurf van die Olifant.... Twijfelende smiley Smiley die vol vragen zit Verraste, verbaasde smiley


Dat is om je onderscheidingsvermogen te scherpen... aardig gelukt bij jou Knipoog smiley
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
PETRA944

Berichten: 1156

BerichtGeplaatst: woensdag 3 oktober 2012, 17:18
 
JOL252 schreef:
Dat is om je onderscheidingsvermogen te scherpen... aardig gelukt bij jou Knipoog smiley


ken je de test met de beer? mijn dochter ging na open dag van opleiding spygoloog etc. ze lieten iedereen een filmpje zien en ze zeiden er gaat een bal heen en weer en jullie moeten tellen hoe vaak die bal heen en weer gaat, iedereen kijken en tellen.... , vervolgens zeiden ze na afloop hebben jullie die beer ook gezien? eh welke beer ? niemand had hem gezien, toen lieten ze het filmpje nog een keer zien en zag iedereen dat er een hele grote beer tussen danste. Doordat iedereen zo gefocust was op de bal en tellen, zagen ze de beer gewoon niet. best interesant,
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
PIETER619

Berichten: 1149

BerichtGeplaatst: woensdag 3 oktober 2012, 21:35
 
ZWAAN995 schreef:
Het beoefenen van Onderscheiding is een BevelEen olifant volgens zes blinden

http://www.letusreason.org/
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, plaatje en voetnoten door M.V.


Er bestaat een oud verhaal, niet in de Bijbel, dat ons punt hier goed illustreert. Er waren eens zes blinden die een olifant betastten. Toen de ene de zijkant voelde zei hij: dit is een muur. Een andere voelde de staart en zei: dit is een koord. Een volgende voelde aan een poot en zei: dit is een boom. Een andere voelde aan een oor en zei: dit is een grote waaier. De vijfde raakte de slurf en zei: dit is een slang. De laatste voelde aan een slagtand en zei: dit is een speer.

Wie had nu gelijk? Uiteraard geen van allen. Ook wij allemaal zijn enigszins zoals deze blinden niet in staat om duidelijk te zien. Wij hebben onze eigen opinies over de zaken. Maar als het gaat om geestelijke dingen hebben wij een geschreven code om onze blindheid tegemoet te komen, zodat er geen giswerk moet zijn. U kan een bepaalde opinie hebben, en ik een andere, maar als wij naar het Boek van de Schepper gaan zou dat licht moeten werpen op alle dingen die in de schaduw liggen.

Filippenzen 1:27: “Wandel waardig het Evangelie van Christus, opdat ik, of ik nu kom en u zie of dat ik afwezig ben, dan uw zaken mag horen, dat u vast staat in één geest en dat u eensgezind samen strijdt door het geloof van het Evangelie.”

1 Korinthiërs 1:10: “Maar ik roep u op, broeders, omwille van de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u allen uit één mond spreekt, en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aaneengesmeed bent, één van denken en één van gevoelen1”.

Filippenzen 3:16: “Laten wij naar dezelfde regel wandelen, laten wij eensgezind zijn”.

Paulus schrijft opnieuw en opnieuw over eenheid, maar geen eenheid van “gevoelens” maar eenheid van woord (dezelfde beoordeling, voorschriften, opinie, kennis), ter wille van het Evangelie.

De Heer Jezus zegt in Johannes 7:24: “oordeel niet naar wat voor ogen is, maar vel2 een rechtvaardig oordeel3”.

Hebreeën 5:13-14: “Ieder immers die met melk gevoed wordt, heeft geen ervaring om het woord van de gerechtigheid te verstaan. Want hij is een kind. Maar vast voedsel is er voor de volwassenen, die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden4 tussen goed en kwaad”.

Een persoon die in staat is te oordelen tussen goed en kwaad vertoont geestelijke volwassenheid. Zij die deze bekwaamheid niet oefenen zijn niet opgeleid door het Woord en staan bloot aan misleiding. Ervaring op zich is niet in staat de proef van de waarheid te doorstaan. Waarheid moet objectief getoetst en niet subjectief ervaren worden. Zij die ontdekken dat iets verkeerd is worden vandaag ontmoedigd om hun twijfels en eerste bevindingen te volgen. Als iemand tegenstrijdigheden bemerkt in wat geleerd en beoefend wordt, zou hij of zij met een goed geweten de richtlijn van de Schrift moeten volgen, want die zal ons leiden in alle waarheid. Er is niets verkeerd aan het twijfelen aan iets wat verkeerd lijkt te zijn. Dat soort twijfel is niet een gebrek aan geloof. Wij moeten onze twijfels volgen, ter wille van ons geweten en om waakzaam te blijven met betrekking tot onze eigen ziel. Alles wat twijfel oproept moeten we ernstig toetsen aan Gods Woord.

1 KJV: “in the same judgment”, Grieks gnome (Strong’s 1106): oordeel, opinie, kennen.
2 Gr. krisis (Str. 2920): beslissing.
3 Gr. krino (Str. 2919): onderscheiden, (ver/be)oordelen.
4 Gr. diakrisis (Str. 1253): onderscheidig.
2


Toen de Farizeeën met Jezus redetwistten over Zijn beweringen, wees Hij hen op het Woord. Toen Paulus redeneerde met de Bereërs betwistten zij aanvankelijk wat hij zei, maar zij richtten zich tot het Woord als hun ultieme kennisbron om te zien of wat hij zei waar was. Hij noemde hen “edeler van gezindheid dan die van Thessalonika” (Hand. 17:11), omdat zij zijn uitleg toetsten. Eerlijk de waarheid onderzoeken toont in feite iemands integriteit, dat hij willens God wil geloven en niet de mens. Als wij een fout ontdekken die onze aandacht trekt kan het de Heilige Geest zijn
die ons inzicht geeft. Er is niets mis mee ervaringen te betwijfelen, maar wat wij niet kunnen betwijfelen is Gods Woord. Niet alle twijfel komt van de vijand, want God kan ons twijfel geven opdat wij zouden toetsen om te zien of er iets anders in het geding is. “De geestelijke mens beoordeelt
wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld” (1 Kor. 2:15). Iets onderscheiden of inschatten heet in het Grieks anakrino. Er zijn Schriftplaatsen die ons bevelen alle dingen te beoordelen. Hebreeën 5:13-14 leert ons dat het de geestelijke persoon is die de dingen toetst.

Een voorbeeld: een diamant kan op het eerste zicht geen gebreken vertonen, maar als we die naar een juwelier zouden brengen, een kenner, iemand die opgeleid is om zulke dingen te inspecteren, kan het tegendeel blijken. Hij zal dan zijn vergrootglas nemen om te zien hoe de steen gesneden is en zal zo onvolkomenheden of zelfs scheuren kunnen ontdekken. Zo iemand is getraind in het onderscheiden van wat niet goed is. Zo ook is grondig onderzoek de veiligste weg voor een gelovige.
Enkel zij die het Christendom niet praktiseren zullen bezwaren hebben tegen een toetsing door het Woord. De duisternis loopt altijd weg van het licht, nooit het licht van de duisternis.

Als we in de Schrift vinden dat iets verkeerd is, dan is het niet u of ik die oordeelt, maar God. Hij heeft Zijn wet geschreven en dus heeft Hij al geoordeeld. Wanneer mensen volharden in het onderwijzen van foutieve en valse leringen (over het Evangelie, de Schrift, Christus, moraliteit) moeten zij met hun naam genoemd worden, en verwijderd uit hun leiderschap, om de schapen te beschermen.

Paulus waarschuwde van uit te kijken voor bepaalde mensen. Hun namen werden genoemd omdat zij ingingen tegen de leer van de apostelen. Altijd is het trots die ertoe leidt dat men participeert in valse leer. Dat is het juist waarom de Heer Jezus waarschuwde tegen het zuurdeeg van de Farizeeën. Arrogantie, trots en hoogmoed. Jeremia berispte de profeet Hananja, in 28:15, door te zeggen: “gij hebt gemaakt dat dit volk op leugen vertrouwt”. De duivel zal de Schrift gebruiken - hij is te slim
om een christen iets te zeggen buiten de Bijbel om. Hij deed dat met Adam en Eva door de juistheid in vraag te stellen van wat God had gezegd (Genesis 3) en gaf hen een nieuwe interpretatie. Zij die niet gered zijn bezitten geen maatstaf die de Satan kan aanwenden om zijn bedoelingen te realiseren, maar bij de gelovigen verdraait hij het Woord Gods.

De wet van Mozes stenigde hen die tegen Gods Woord in predikten (Deut. 18); de wet van de vrijheid zegt dat zij moeten verwijderd worden en opgeroepen tot berouw. Hen toestaan verder te doen staat gelijk aan samenwerking met hun rebellie en valsheid.

Er zijn plaatsen in de Schrift die ons zeggen te (ver/be)oordelen, en andere van niet. Wanneer u valse predikers hoort zeggen wij hen niet mogen oordelen, overtreden zij de Schrift, want die zegt dat wij hun leringen en daden moeten oordelen. Zij willen alles doen wat zij willen en jegens niemand aansprakelijk zijn dan tegenover God! Dat zal dan later ook zo gebeuren, en slecht bevallen, want dan is het te laat voor berouw. Het Nieuwe Testament leert geen oordeel als vonnis maar altijd een oordeel met het oog op herstel en bescherming van de kudde.

1 van de gaven van deGeest, De gave om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, is het vermogen om te kunnen vaststellen of een boodschap, mens of gebeurtenis al dan niet werkelijk van God afkomstig is. Hiermee kom je verder dan naar eigen goeddunkenover wat God in Zijn woord bedoeld, jou manier blijft mensen werk
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
CHATULIEM619

Berichten: 5057

BerichtGeplaatst: woensdag 3 oktober 2012, 21:40
 
PIETER619 schreef:
1 van de gaven van deGeest, De gave om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, is het vermogen om te kunnen vaststellen of een boodschap, mens of gebeurtenis al dan niet werkelijk van God afkomstig is. Hiermee kom je verder dan naar eigen goeddunkenover wat God in Zijn woord bedoeld, jou manier blijft mensen werk
tja Pieter denk je dat iedereen die gave heeft?
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
PIETER619

Berichten: 1149

BerichtGeplaatst: donderdag 4 oktober 2012, 07:06
 
CHATULIEM619 schreef:
tja Pieter denk je dat iedereen die gave heeft?

Nee maar als we als gemeente ons gaan openstellen, kan God veel en veel meer met ons, daarom hebben we elkaar nodig. God geeft dat wat we nodig hebben. En als Hij ons elkaar geeft en wij 100% openstaan voor Hem, kunnen wij alleen maar groeien door elkaar te helpen, ook met zaken als de gave van wijsheid welke zo nodig is voor bijvoorbeeld raadsleden en de voorganger

Helaas weten wij het meestal beter, en is en kan de Geest niet ten volle aan het werk.


Laatst aangepast door
PIETER619
op donderdag 4 oktober 2012, 11:25
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
WILLEMIJN232

Berichten: 5407

BerichtGeplaatst: donderdag 4 oktober 2012, 07:37
 
PIETER619 schreef:
Nee maar als we als gemeente ons gaan openstellen, kan God veel en veel meer met ons, daarom hebben we elkaar nodig. God geeft dat wat we nodig hebben. En als Hij ons elkaar geeft en wij 100% openstaan voor Hem, kunnen wij alleen maar groeien door elkaar te helpen, ook met zaken asl de gave van wujsheid welke zo nodig is voor bijvoorbeeld raadsleden en de voorganger

Helaas weten wij het meestal beter, en is en kan de Geest niet ten volle aan het werk.

Wijze worden Pieter. Kijk maar alleen eens op het forum wat er gezegd wordt in de naam van de Geest? Veel geschreeuw en weinig wol denk ik dan. We moeten eens stil worden in de geest van God en daar hebben we veel meer aan dan al dat geblaat en veroordelen in naam van diezelfde Geest.............


Laatst aangepast door
WILLEMIJN232
op donderdag 4 oktober 2012, 07:59
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
CARMEN073

Berichten: 781

BerichtGeplaatst: donderdag 4 oktober 2012, 14:09
 
WILLEMIJN232 schreef:
Wijze worden Pieter. Kijk maar alleen eens op het forum wat er gezegd wordt in de naam van de Geest? Veel geschreeuw en weinig wol denk ik dan. We moeten eens stil worden in de geest van God en daar hebben we veel meer aan dan al dat geblaat en veroordelen in naam van diezelfde Geest.............

Waar komt toch die overtuiging vandaan dat de Geest van God uitsluitend lieve zachte woordjes spreekt en nooit iets of iemand veroordeelt?

In Johannes 16 staat over de Heilige Geest: "En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet; van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is."

Deze tekst spreekt helemaal niet over het toestaan van zonde, noch over het oprekken van normen of waarden. Integendeel!!

De overste van deze wereld is geoordeeld. Daar wordt satan mee bedoeld. Hij en zijn trawanten zijn volledig openbaar tentoongesteld, ontwapend en overwonnen. Zowel de satan als de duisternis en de werken van de duisternis zijn einde verhaal. De werken van de duisternis worden niet langer getolereerd in het Lichaam (of de kerk) van Jezus Christus. En, als Jezus terugkomt ook niet meer op deze aarde.
Uiteindelijk zal iedereen die de duisternis doet heel verkeerd eindigen en het is veel verstandiger om daar nu alvast rekening mee te houden.
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
PIETER619

Berichten: 1149

BerichtGeplaatst: donderdag 4 oktober 2012, 16:48
 
CARMEN073 schreef:
Waar komt toch die overtuiging vandaan dat de Geest van God uitsluitend lieve zachte woordjes spreekt en nooit iets of iemand veroordeelt?

In Johannes 16 staat over de Heilige Geest: "En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet; van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is."

Deze tekst spreekt helemaal niet over het toestaan van zonde, noch over het oprekken van normen of waarden. Integendeel!!

De overste van deze wereld is geoordeeld. Daar wordt satan mee bedoeld. Hij en zijn trawanten zijn volledig openbaar tentoongesteld, ontwapend en overwonnen. Zowel de satan als de duisternis en de werken van de duisternis zijn einde verhaal. De werken van de duisternis worden niet langer getolereerd in het Lichaam (of de kerk) van Jezus Christus. En, als Jezus terugkomt ook niet meer op deze aarde.
Uiteindelijk zal iedereen die de duisternis doet heel verkeerd eindigen en het is veel verstandiger om daar nu alvast rekening mee te houden.

Zoals zo velen dus zwaar onderschatten wat de Geest doet, nog gaat doen maar vooral ook wat Hij heeft gedaan. DE GEEST IS GOD,we eren Hem te weinig, terwijl Hij ons wil gebruiken om Jezus groot te maken
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

ChristianMatch forum index » Christelijk leven
Ga naar pagina 1 2 Volgende
Pagina 1 van 2