ChristianMatch
 


Forum

Berichten van CHRISTIAN146
Ga naar pagina 1 2 3 Volgende
ChristianMatch forum index » Berichten van CHRISTIAN146
Auteur Bericht
CHRISTIAN146 (52)

Berichten: 61

BerichtGeplaatst: donderdag 8 november 2012, 12:50
BerichtOnderwerp: 2 Korinthe 12
 
JEFFREY984 schreef:
Nette reactie broer,

Ik kan mij deels in je reactie vinden. Het Nieuwe Testament kent drie verslagen van mensen die een blik in de hemel mochten werpen. Stefanus die werdt gedood en een blik mocht werpen alvorens hij ontsliep, Paulus die expliciet niets mocht zeggen en Johannes die moest schrijven. Het is ook best verwarrend als je niet toetst. Maar als ik de Bijbel als leidraad en het ultieme Woord neem, wat ook onze opdracht is, kan ik al deze 'ervaringen' gewoon niet rijmen met de Bijbel. Ik laat mij overigens niet leiden door dit soort misstanden. Ik probeer mensen juist te laten toetsen, zoals het hoort. (Hand.17:11)

God's zegen

Toetsen is heel belangrijk en dat gebeurt te weinig en bij toetsen valt heel veel af. Wat ik soms ook zie is dat mensen toetsen vanuit de denominatie-leer, of dogma's. Dan heb je feitelijk gewoon een dogmatische discussie en niet perse toetsing.

In het oude testament waren de grootste profeten ONDERDEEL van het woord van God. Jesaja, Daniel etc., in het Nieuwe Testament staan profeten ONDER het Woord van God. Bijvoorbeeld Agabus. Agabus profeteerde over een hongersnood, zodat gemeenten daar rekening mee konden houden (overeenkomst met Jozef, de zoon van Jakob). Over Timotheus waren profetieen uitgesproken (ongetwijfeld getoetst door de oudsten van de gemeente). Paulus vermaande hem daar rekening mee te houden. Zie brieven aan Thimotheus, met name de laatste hoofststukken.

Als ik profetieen beoordeel dan kijk ik naast het bijbels zijn van de profetie of de profeet of profetes in kwestie al eerder accuraat en TOETSBAAR correct heeft geprofeteerd. Dan valt heel veel af, waarbij ik niet te hard wil zijn voor mensen die zich nog aan het oefenen zijn in profetie.


Laatst aangepast door
CHRISTIAN146
op donderdag 8 november 2012, 12:51
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
CHRISTIAN146 (52)

Berichten: 61

BerichtGeplaatst: vrijdag 2 november 2012, 11:31
BerichtOnderwerp: 2 Korinthe 12
 
ROELANDE345 schreef:
Goeie reactie Christian helemaal mee eens

Dank je wel!


Laatst aangepast door
CHRISTIAN146
op vrijdag 2 november 2012, 11:32
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
CHRISTIAN146 (52)

Berichten: 61

BerichtGeplaatst: donderdag 1 november 2012, 07:23
BerichtOnderwerp: 2 Korinthe 12
 
Een theologie moet op zoveel mogelijk bijbelteksten worden onderbouwd. Wat Paulus hoorde mocht niet gedeeld worden. Maar Johannes is ook 'behoorlijk ver' in de hemel geweest. Keer op keer werd hij er aan herinnderd dat hij alles moest opschrijven (voor ons). De 7 donderslagen mocht hij als enige uitzondering niet noteren.

Mijn conclusie: er zijn natuurlijk predikers die met hemelervaringen aan de haal zouden gaan, maar zoals met meer dingen: we kunnen leren van misstanden, maar dat is iets anders dan je te laten leiden door misstanden. Dat zou hetzelfde zijn als mensen die weigeren iets aan ELKE armenzorg te doen, omdat er soms sprake is van fraude binnen instellingen.

Wat voor mij (ook) buiten kijf staat is dat elke geestesuiting NOOIT in tegenspraak mag zijn met de bijbel. Door de geestesuitingen kunnen zaken in de bijbel bevestigd worden, of er kunnen onderbelichte zaken uit de bijbel voor het voetlicht worden gehaald. Maar er mogen NOOIT leerstellingen uit geestesuitingen worden gehaald, die niet vanuit het Woord kunnen worden bevestigd.


Laatst aangepast door
CHRISTIAN146
op donderdag 1 november 2012, 11:29
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
CHRISTIAN146 (52)

Berichten: 61

BerichtGeplaatst: zondag 14 oktober 2012, 22:43
BerichtOnderwerp: Hij date niks!!!
 
Een pijnlijk moment en niet leuk, zeker als je het vaker voorkomt. Wat soms kan helpen is dat je van te voren zegt wat voor kleur jas je hebt of zoiets.
Dat is zeker handig als je op een drukke plek afspreekt.

En dan hoeft de ander niet onnodig te twijfelen!

Heb dit overigens zelf niet bij de hand gehad gelukkig!
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
CHRISTIAN146 (52)

Berichten: 61

BerichtGeplaatst: zaterdag 13 oktober 2012, 11:44
BerichtOnderwerp: Gods plan met je leven.
 
Interessant: enerzijds staat er in de bijbel dat je niet onverstandig moet zijn maar moet trachten te verstaan wat de wil van de Heer is.
Paulus was er op bedacht om aan zijn roeping te voldoen en vermaande tevens Timotheus om zodanig te leven conform de profetieën die over hem waren uitgesproken (zie brieven aan Timotheus).

Een risico hierin is dat we hier te overgeestelijk mee om gaan (alles waar te of over voor staat is niet goed). Soms zijn mensen die zonder poespas hun taken betrouwbaar uitvoeren, nuttiger in de kerk en christelijke organisaties, dan mensen die constant naar allerlei geestelijke leiding zoeken in hun leven. Maar misstanden zijn natuurlijk nooit een reden om zaken waar de bijbel het over heeft af te wijzen.


Laatst aangepast door
CHRISTIAN146
op zaterdag 13 oktober 2012, 15:19
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
CHRISTIAN146 (52)

Berichten: 61

BerichtGeplaatst: vrijdag 3 februari 2012, 23:10
BerichtOnderwerp: inzegening tweede huwelijk
 
MAR907 schreef:
Antwoord op de vragen is te vinden in het woord van God.

1Ti 4:1 Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen,
1Ti 4:2 Door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid;
1Ti 4:3 Verbiedende te huwelijken, gebiedende van spijzen te onthouden, die God geschapen heeft, tot nuttiging met dankzegging, voor de gelovigen, en die de waarheid hebben bekend.

Dus wie zijn het welke ons leren in het geloof om niet te scheiden of om opnieuw te huwelijken en wetjes opleggen???.

God in ieder geval niet......

1Ti 4:4 Want alle schepsel Gods is goed, en er is niets verwerpelijk, met dankzegging genomen zijnde;
1Ti 4:5 Want het wordt geheiligd door het Woord van God, en door het gebed.

Ik schakel over op ´luchtig´: nam je alle bijbelteksten maar zo letterlijk, en niet alleen maar de bovenstaande Knipoog smiley
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
CHRISTIAN146 (52)

Berichten: 61

BerichtGeplaatst: donderdag 2 februari 2012, 06:54
BerichtOnderwerp: Tekenen dat het einde naderd????
 
MAR907 schreef:
De verdrukking waar jij het overhebt is zeker meer dan in de OT bij het volk van God t.o.v. voor ons als heidenen in deze tijd.
Wij horen het heidendom lost te laten en dat zit in ons binnenste.
Je ziet het op de forum hoe moeilijk dat is....

Integendeel: in het Oude Testament werd fysieke overwinning op fysieke vijanden beloofd mits het volk Israel gehoorzaam zou zijn aan God's geboden. In het Nieuwe Testament wordt deze belofte t.a.v. fysieke overwinningen niet meer gegeven. Je hebt alleen al in dit topic vele bijbelteksten geciteerd: daarom ga ik er vanuit dat ik de de bijbelteksten in het Nieuwe Testament t.a.v. fysieke vervolging voor christenen niet voor je hoef op te zoeken.


Laatst aangepast door
CHRISTIAN146
op donderdag 2 februari 2012, 06:56
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
CHRISTIAN146 (52)

Berichten: 61

BerichtGeplaatst: donderdag 2 februari 2012, 06:49
BerichtOnderwerp: Tekenen dat het einde naderd????
 
MAR907 schreef:
Ik begrijp je intensie....
De tekst welke je noemt is naar mijn inziens deze:

1Co 10:13 "Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt; maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen."

Wat het context betreft van deze tekst gaat het hierom:

1Co 10:14 Daarom, mijn geliefden, vliedt van den afgodendienst.

Waar de apostel over had ging om afgodendiensten welke zich toen afspeelde. In onze tijd kun je ook "religie" noemen.
Men dacht toen dat wij als mensen verzocht worden door afgoden (demonen)of externe dingen.
Verzoekingen komen daar niet van.
De Heer leert dat het ergens anders van komt. Het komt vanuit ons eigen binnenste vleselijke gedachten goed (ikje).....Daar komen de verzoekingen vandaan....
Verzoeking is ook niet hetzelfde als verdrukking.

In de bijbel is het werkwoord "verzoeking" en "verdrukking" een neutraal woordt. Noch positief noch negatief.

Het antwoordt op mijn reactie is te vinden in deze tekst:

Jas_1:14 Maar een iegelijk wordt verzocht, als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. .

Hetgeen dat jij meent is net andersom. De westerse wereld wordt het meest verzocht door de begeerlijkheden van de welvaard, ook in de kerken (religie)....

Mijn laatste bijdrage was meer een reactie op je volgende uitspraak: "Ik denk dat je het geestelijk hoort te zien.
Het beest zorgt ervoor dat er geen geestelijk voedsel (kennis der waarheid) gegeten kan worden...."

Ik gaf aan dat vervolging reeel is en dat het alleen al om die reden niet gepast is om UITSLUITEND een geestelijke uitleg te geven aan vervolging.


Laatst aangepast door
CHRISTIAN146
op donderdag 2 februari 2012, 06:57
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
CHRISTIAN146 (52)

Berichten: 61

BerichtGeplaatst: donderdag 2 februari 2012, 06:44
BerichtOnderwerp: Tekenen dat het einde naderd????
 
XABIA794 schreef:
boven je vermogen verzocht worden slaagt dan alleen op vervolging?
ik dacht dat dit op elke christen kon worden toegepast... elk christen wordt verzocht, alleen de manier hoe is verschillend... rijkdom kan ook verzoeking zijn...

Dat ben ik met je eens: vervolging en verzoeking sluiten elkaar niet uit. David is vervolgd door Koning Saul, is sexueel verzocht toen hij een getrouwde vrouw zag baden en is daarna weer vervolgd door zijn eigen zoon Absalom.


Laatst aangepast door
CHRISTIAN146
op donderdag 2 februari 2012, 06:57
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
CHRISTIAN146 (52)

Berichten: 61

BerichtGeplaatst: woensdag 1 februari 2012, 13:30
BerichtOnderwerp: Tekenen dat het einde naderd????
 
MAR907 schreef:
Tsja..... hoe lang denk je het vol te kunnen houden zonder te kopen en te eten en te drinken???

Als het merkteken van het beest dat doet, hoe lang zouden dan de "christenen" die voor God kiezen het volhouden??? 7 Jaar???

Ik denk dat je het geestelijk hoort te zien.
Het beest zorgt ervoor dat er geen geestelijk voedsel (kennis der waarheid) gegeten kan worden....
Terwijl diegenen welke zich in Babylon begeven, eten, drinken en feestevieren met het idee: wat kan ons nu dan overkomen in de genade tijd......(Hij komt als een dief in de nacht voor velen)......

God zal niet toestaan dat je boven vermogen wordt verzocht. Deze bijbelzin moet wel in de context worden gezien in wat christenen in China onder de culturele revolutie is overkomen, christenen in de Goelag archipel is overkomen, christenen in Moslimlanden overkomt, protestanten is overkomen tijdens de reformatie, en christenen in het Romeinse Rijk is overkomen.

Ik hoop niet dat je zaken vergeestelijkt omdat we nu eenmaal in het comfortabele westen wonen.
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
CHRISTIAN146 (52)

Berichten: 61

BerichtGeplaatst: woensdag 1 februari 2012, 01:04
BerichtOnderwerp: inzegening tweede huwelijk
 
CHRISTIAN146 schreef:
Ik vind dat er soms wel een karikatuur gemaakt van kerken die niet in kunnen gaan op verzoeken om te hertrouwen of die niet ´soepel´ om gaan met scheidingen waarbij geen sprake was van overspel bij de ander. De kerken worden vanzelfsprekend veroordelend genoemd, hypocriet , wettisch, niet liefdevol enz. enz.. Ik mis hierin echter het begrip voor een dominee en ouderling of voorganger en oudste die de bijbel echt niet kunnen veranderen, zelfs als ze dat zouden willen....

IK heb even gekeken naar de reacties naar aanleiding van deze bovenstaande posting van mij: één persoon heeft zich zichtbaar ingeleefd in de positie van een dominee, ouderling, voorganger of oudste. Bij de andere reacties kwam het commentaar (letterlijk) neer op: "gebrek aan (ware geestelijke) kennis", een puur bijbelse kijk op de kwestie waarbij een relationele kijk op de kwestie ontbreekt, de "essentie van het evangelie missen", zonder genade en vol met veroordeling....

Twee opmerkingen daarover: 1) er zullen inderdaad kerken zijn die niet liefdevol met zulke gevoelige aangelegenheden omgaan.
2) hebben die dominee´s en voorgangers ook op alle overige terreinen "te weinig geestelijke kennis", "de essentie van het evangelie gemist", geen genade en geen relatie...of missen ze dat alleen op het punt van echtscheiding??
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
CHRISTIAN146 (52)

Berichten: 61

BerichtGeplaatst: dinsdag 31 januari 2012, 01:01
BerichtOnderwerp: inzegening tweede huwelijk
 
Ik vind dat er soms wel een karikatuur gemaakt van kerken die niet in kunnen gaan op verzoeken om te hertrouwen of die niet ´soepel´ om gaan met scheidingen waarbij geen sprake was van overspel bij de ander. De kerken worden vanzelfsprekend veroordelend genoemd, hypocriet , wettisch, niet liefdevol enz. enz.. Ik mis hierin echter het begrip voor een dominee en ouderling of voorganger en oudste die de bijbel echt niet kunnen veranderen, zelfs als ze dat zouden willen....

Laatst aangepast door
CHRISTIAN146
op dinsdag 31 januari 2012, 01:02
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
CHRISTIAN146 (52)

Berichten: 61

BerichtGeplaatst: donderdag 19 januari 2012, 16:32
BerichtOnderwerp: inzegening tweede huwelijk
 
CHATULIEM619 schreef:
Toch doe je geen recht aan deze tekst zoals hij bedoeld is. Als Paulus zou weten dat de terugkomst van Jezus meer dan 2000 jaar op zich zou laten wachten, dan ben ik ervan overtuigd dat hij andere dingen geschreven zou hebben. Hij geeft voorlopige voorzieningen aan, anders kun je het niet lezen. Drie keer legt hij de nadruk erop om in de status te blijven zoals je bent. Dit kun je niet zomaar naar deze tijd toetrekken. Je kunt niet stellen, dat als je ongetrouwd bent, je dat dan maar moet blijven. En dat adviseert Paulus ook in dit gedeelte. Paulus geeft zelf weer: de tijd waarin we leven, is de motivatie voor deze regels. Ik begrijp heel goed, dat dit in jouw ogen vrijzinnig is, maar dat is niet zo. Ik probeer juist zoveel mogelijk recht te doen aan deze tekst, maar ik weiger om de context buitenspel te zetten...

Ik heb natuurlijk meer zaken aangehaald dan alleen dit. Om herhaling van zetten te voorkomen laat ik het hierbij, want elke nieuwsgierige lezer kan natuurlijk zelfstandig door dit topic bladeren hoewel onze discussie zich alleen op de laatste 2 bladzijden van dit forumtopic heeft afgespeeld.
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
CHRISTIAN146 (52)

Berichten: 61

BerichtGeplaatst: donderdag 19 januari 2012, 12:03
BerichtOnderwerp: inzegening tweede huwelijk
 
CHATULIEM619 schreef:
Wat denk je dan van de volgende teksten:


ofof


Dus als je vrijgezel bent, blijf dat dan, als je getrouwd bent, blijf dat dan. Als je slaaf bent, blijf dat dan....Het moment van bekering is het moment dat je moet blijven zoals je bent.
Als je dit niet in de contekst ziet, die Paulus beschrijft krijg je dus hele vreemde conclusies. Dan mag je nooit meer trouwen als je tot bekering gekomen bent...
De contekst is en blijft: Jezus komt spoedig terug, dus wees daar maar mee bezig, dat is belangrijker dan of je getrouwd bent of niet.

7:21: "Zijt gij als slaaf geroepen, bekommer u daarover niet, maar als gij ook vrij kunt worden, maak er dan te meer gebruik van."
7:26 Ik acht dus om de bestaande nood dit goed, dat het voor een mens goed is, zo te zijn. 27 Zijt gij aan een vrouw verbonden? Zoek geen scheiding. Hebt gij geen vrouw meer? Zoek er geen. 28 Maar ook wanneer gij trouwt, dan doet gij daarmede geen kwaad, en wanneer een jongedochter trouwt, dan doet ook zij daarmede geen kwaad.

Volgens mij worden er nu dus problemen gezocht die er niet zijn. Als ik hoofdstuk 7 aanvaard zoals het er staat dan zie ik alle nuance van God en Paulus over de kwesties die je in de laatste posting aanhaalde. Behalve op de kwesties waar God duidelijk geen nuances wil.


Laatst aangepast door
CHRISTIAN146
op donderdag 19 januari 2012, 12:05
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
CHRISTIAN146 (52)

Berichten: 61

BerichtGeplaatst: donderdag 19 januari 2012, 11:39
BerichtOnderwerp: inzegening tweede huwelijk
 
CHATULIEM619 schreef:
In dezelfde tekst staan de volgende aanwijzingen:


vers26 :
Ik meen dat het vanwege de huidige beproevingen voor een mens goed is te blijven wat hij is.

vers29 :
Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dat er maar weinig tijd rest. Laat daarom ieder die een vrouw heeft zo leven dat het hem niet in beslag neemt,

Het is duidelijk dat de tijd voor Paulus een hele grote rol speelde. Zijn verwachting was dat Jezus zeer spoedig zou terugkomen. In mijn ogen zijn deze regels alleen maar van toepassing als we er zeker van zijn dat Jezus binnen enkele maanden terugkomt, .....

Ik heb nog een keer naar je "zie context: niet geldig-argument" gekeken.
1) de versen die je aanhaalt rechtvaardigen de conclusie dat Paulus uitkeek naar de wederkomst van de Heer. Maar ik zie geen enkele richting, richting jouw conclusie die ik vetgedrukt heb.

2) wanneer weten wij wel zeker dat Jezus binnen enkele maanden terugkomt??? Niemand weet wanneer Hij terug komt, alleen de Vader weet dat. En omdat niemand het weet zullen volgens de uitleg van jou deze woorden van Paulus nooit van toepassing zijn op de kerk.

3) zijdelingse opmerking: als je uitgaat van die redenering dan zouden ALLE INSTRUCTIES vanaf vers 1 (hoofdstuk 7) niet geldig zijn.

Los van dit getouwtrek of 1 Korintiers 7 voor gelovigen van vandaag de dag van toepassing is herhaal ik dat de Heer in de evangelieen duidelijk genoeg is. Voor mensen die hele zware verzoekingen hebben meegemaakt heb ik alle begrip, maar ik kan niet meegaan met het krachteloos maken van de woorden van God.


Laatst aangepast door
CHRISTIAN146
op donderdag 19 januari 2012, 11:52
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
CHRISTIAN146 (52)

Berichten: 61

BerichtGeplaatst: donderdag 19 januari 2012, 07:09
BerichtOnderwerp: inzegening tweede huwelijk
 
CHATULIEM619 schreef:
Dit is inderdaad de traditionele uitleg van deze gedeeltes. Maar er valt heel veel op aan te merken.

Los van de inhoud: als het maar gaat om uitleggen en niet om inleggen. Het gaat mij er niet om of een uitleg oud is of nieuw maar juist.
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
CHRISTIAN146 (52)

Berichten: 61

BerichtGeplaatst: woensdag 18 januari 2012, 22:13
BerichtOnderwerp: invloed van Westers denken op christenen?
 
MARTIN695 schreef:
Hallo Christian

Als ik je goed begrijp dan zou wat er in de bijbel staat voor die tijd gelden of lees ik dat verkeert??
Want in mijn ogen is dat natuurlijk niet want de bijbel is voor elke dag en elk wereld deel.
Sjalom.
Martin

goed dat je navraag doet: de geboden en principes van God staan niet ter discussie voor mij, ik bedoelde meer het volgende voorbeeld. Boaz ruilde volgens mij in het boek Ruth zijn schoen als teken dat er een overeenkomst was gesloten. Dat was geen gebod van de Heer maar een gebruik uit die tijd. Zo bedoelde ik dat. Ik zal even kijken of ik mijn post kan aanpassen.
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
CHRISTIAN146 (52)

Berichten: 61

BerichtGeplaatst: woensdag 18 januari 2012, 21:23
BerichtOnderwerp: invloed van Westers denken op christenen?
 
Naar aanleiding van de discussie rondom het scheiden wilde ik het bovenstaande thema ter sprake brengen....
niet perse in relatie tot scheiding, daar lopen al topics over

Soms vinden we dat Paulus toch sterk beinvloed was door de Romeinse of Joodse cultuur uit zijn tijd. Voor het evenwicht is het goed om te kijken in hoeverre we ZELF zijn beinvloed door de cultuur waarin we leven.

Als brainstorm vergelijk ik verschillen uit onze westerse cultuur met hoe in andere culturen wordt omgegaan met zaken.

Voorbeeld 1: In het westen zien we ons als individu terwijl je in niet-westerse culturen veel meer wordt gezien als onderdeel van een collectief, zoals de familie.

Voorbeeld 2: in de tegenwoordige westerse cultuur staat het geluk centraal: maar in veel andere culturen (ook de calvinistische cultuur die vroeger dominant was) staat verantwoordelijkheid centraal.

Dit is een kick off dus ik wacht verder af...


Laatst aangepast door
CHRISTIAN146
op woensdag 18 januari 2012, 22:15
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
CHRISTIAN146 (52)

Berichten: 61

BerichtGeplaatst: woensdag 18 januari 2012, 21:07
BerichtOnderwerp: inzegening tweede huwelijk
 
CHATULIEM619 schreef:
In de genoemde teksten is die toekomstverwachting de reden van zijn adviezen, dat is een heel groot verschil vind ik met de rest van het NT. De tekst zelf roept op om het te lezen in deze eindtijdverwachting.
Hiermee verklaar ik dus niet het gehele NT niet geldig, ik probeer te interpreteren wat deze tekst precies betekent.

Stap voor stap:
1) de Heer geeft in de evangelieen aan dat echtscheiding niet meer mag onder het Nieuwe Testament.
2) de soepele regeling die juist een beetje rekening hield met de menselijke praktijk (Mozes hield er wel rekening mee), schaft Hij daarbij helemaal af. De enige uitzondering is overspel van de ander.
3) Paulus bevestigt deze regel: en het enige wat hij aan extra informatie geeft is dat als je toch bent gescheiden [als gelovigen] dat je dan weer naar elkaar toe moet gaan.

Zelfs als je punt 3 tijdgebonden vind [vind ik een extreem gevaarlijke manier van bijbeluitleggen maar dat is een ander topic]. Dan blijft het scheidingsverbod van Jezus STAAN. De Heer zegt dat deze duidelijke regels niet te maken hebben met zijn spoedige terugkeer (dus dat je die regels toch niet lang hoeft vol te houden) maar met GENESIS.

Terugkomend op je tijdsgebondenheidargument: nogmaals de bijbeltekst:
"Doch den getrouwden gebiede niet ik, maar de Heere, dat de vrouw van den man niet scheide.

En indien zij ook scheidt, dat zij ongetrouwd blijve, of met den man verzoene; en dat de man de vrouw niet verlate.

Maar den anderen zeg ik, niet de Heere: Indien enig broeder een ongelovige vrouw heeft, en dezelve tevreden is bij hem te wonen, dat hij ze niet verlate;"


Klein beetje off topic maar: maar ook in de standpunten m.b.t. de positie van de vrouw wordt Paulus bijna standaard als een man gezien die vanuit "zijn tijd" en " zijn cultuur" of "de Romeinse cultuur" praat.
De vetgedrukte gedeelte laten zien dat de tijdsgebondenheiduitleg in geval van scheiding niet opgaat. Tenzij je ook de geboden van de Heer in het Nieuwe Testament tijdgebonden wil verklaren.


Laatst aangepast door
CHRISTIAN146
op woensdag 18 januari 2012, 21:12
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
CHRISTIAN146 (52)

Berichten: 61

BerichtGeplaatst: woensdag 18 januari 2012, 20:14
BerichtOnderwerp: inzegening tweede huwelijk
 
CHATULIEM619 schreef:
In dezelfde tekst staan de volgende aanwijzingen:
Het is duidelijk dat de tijd voor Paulus een hele grote rol speelde. Zijn verwachting was dat Jezus zeer spoedig zou terugkomen. In mijn ogen zijn deze regels alleen maar van toepassing als we er zeker van zijn dat Jezus binnen enkele maanden terugkomt, want zo concreet was de verwachting van Paulus. En als je daar van uit gaat, dan heeft het toch ook nog weinig zin om je druk te maken of je nu wel of niet gaat trouwen? Dan kun je beter de tijd aan nuttiger dingen besteden.....

Jezus zei ook dat Hij spoedig kwam, toch zie ik weinig kerken het Nieuwe Testament voor, niet van toepassing verklaren, omdat Zijn komst is uitgebleven...

Ik wil mensen die door lastige tijden zijn heengegaan niet aanklagen maar ik waak ervoor dat praktijken geinstitutionaliseerd raken. Een mooi woord voor ingeburgerd.


Laatst aangepast door
CHRISTIAN146
op woensdag 18 januari 2012, 20:15
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
CHRISTIAN146 (52)

Berichten: 61

BerichtGeplaatst: woensdag 18 januari 2012, 17:55
BerichtOnderwerp: inzegening tweede huwelijk
 
ANNETTE792 schreef:
1 Genade heeft te maken met vergeving en het niet koesteren van wrok, NIET met goedmaken, dat zijn 2 hele verschillende dingen.
2 Ik vind het een beetje appels met peren vergelijken wat je nu doet, stelen of scheiden zijn niet vergelijkbaar.

In mijn eigen situatie:Ik kan vergeven wat er gebeurd is maar ik had het mezelf en mijn kinderen niet aan mogen doen om terug te gaan naar die situatie.

Je theorie klinkt leuk maar gaat in de praktijk niet werken.

1 Berouw en vergeving zijn verschillende dingen maar ze hebben veel met elkaar te maken.

Om verwarring te voorkomen: een dief vraag vergeving aan God voor wat hij fout heeft gedaan en omdat hij berouw heeft geeft hij die spullen terug.
Een twistziek en loslippig iemand heeft spijt en berouw tegenover God van zijn scheldpartij en belt de persoon, die hij zonder grond heeft beledigd, om zijn excuses aan te bieden.
Bij het huwelijk evenzo, beiden hebben spijt berouw vragen vergeving aan God en proberen het VAN HUN KANT in orde te maken.

2 Daarom gebruikte ik naast het voorbeeld van stelen het voorbeeld van iemand uitschelden....ik ken de achtergrond van je partner niet en zijn gedrag ook niet dus ik daarom niks zeggen over je persoonlijke situatie. De opener van het topic had het over algemene regels.
Als je partner zich als christen in algemene zin onchristelijk gedraagt (uit elkaar groeien is daarbij natuurlijk geen onchristelijk gedrag) dan vind ik het een betere oplossing dat de gemeentetucht op hem wordt toegepast.


Laatst aangepast door
CHRISTIAN146
op woensdag 18 januari 2012, 17:58
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
CHRISTIAN146 (52)

Berichten: 61

BerichtGeplaatst: woensdag 18 januari 2012, 17:34
BerichtOnderwerp: inzegening tweede huwelijk
 
CHATULIEM619 schreef:
2) Er zijn voldoende voorbeelden te vinden waarin het niet mogelijk is terug te keren naar de partner. 1) En eerlijk gezegd vind ik daar ook geen grond voor in de Bijbel. De kans dat het alsnog misgaat, is levensgroot. 3) Het is wat dat betreft voor anderen gemakkelijk praten..
2) Stel, je wordt mishandeld door je partner, je vlucht weg. Is er dan geen vergeving voor je?

voor het overzicht heb ik je soorten reacties genummerd

1) OF we communiceren nu langs elkaar heen of je gebruikt te makkelijk te zware woorden dat mijn woorden geen bijbelse grond hebben:

10 Doch hun, die getrouwd zijn, beveel ik niet, maar de Here, dat een vrouw haar man niet mag verlaten – 11 is dit tóch gebeurd, dan moet zij ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen – en een man moet zijn vrouw niet verstoten.
andere vertaling
10 Voor gehuwden is er een gebod, niet van mijzelf maar van de Heer: een vrouw mag haar man niet verlaten. 11 Als ze hem toch verlaten heeft, moet ze ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen. Ook een man mag zijn vrouw niet verstoten.
1 Korintiërs 7:10-16

2 Mishandeling is een goede uitzondering: ik zat me al vantevoren af te vragen om die als zodanig te benoemen [maar ik wilde mijn mails ook niet onnodig lang maken]: als je gevaar loopt dan mag je vluchten want David als man deed dat voor Saul en ook evangelisten worden door Jezus opgeroepen te vluchten voor vervolging. Maar we moeten niet aan de hand van uitzonderingen zoals mishandeling en sexueel misbruik algemene woorden van God krachteloos maken.
Andere voorbeelden zijn als de andere partner ongelovig is waarbij die vrij is om zijn eigen weg te gaan. Andere voorbeelden zijn als er kinderen zijn verwekt in een nieuw huwelijk. Dan zijn de schepen achter je goed verbrand en kun je moeilijk terug. Maar die situatie moet ook weer niet als een escape VOORAF worden geconstrueerd.

3 "dat het voor anderen makkelijk praten is": ik denk dat ouderlingen en oudsten bij gesprekken aangaande het huwelijk jong volwassenen en volwassen VOORAF veel meer op de consequenties moeten wijzen.


Laatst aangepast door
CHRISTIAN146
op woensdag 18 januari 2012, 17:41
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
CHRISTIAN146 (52)

Berichten: 61

BerichtGeplaatst: woensdag 18 januari 2012, 07:35
BerichtOnderwerp: inzegening tweede huwelijk
 
Iets anders wat ik lees is hoe we het christelijk leven moeten opvatten. Volgens veel opvattingen heb je van de ene kant de hoge normen uit de bijbel, dat is God's woord dus dat moet niet zomaar aan de kant worden geschoven. Aan de andere kant zou je dan de liefde en de genade hebben en volgens velen is de grote vraag hoe je deze twee met elkaar in balans brengt.
[Een variant op deze gedachtegang is: God weet dat zijn wetten te zwaar zijn en in de praktijk wordt daarom de soep niet zo heet gegeten als die gekookt en opgediend wordt]

In het licht van deze gedachten heb ik de volgende tekst:
Sommigen kennen de tekst wel en andere niet maar de discipelen van Jezus waren ook benieuwd hoe hard of zacht de woorden van Jezus nu genomen moesten worden. Ze zeiden als vrijgezellen [en als mannen met huwelijkservaring] het volgende op de woorden van Jezus:

10 De discipelen zeiden tot Hem: Indien voor een man de zaak met zijn vrouw zó staat, is het niet raadzaam te trouwen. Matteüs 19:1-12of andere vertaling10 Zijn leerlingen zeiden tegen hem: ‘Als de verhoudingen tussen man en vrouw zo liggen, kun je beter niet trouwen.’ Matteüs 19:1-12

NB Zij trokken hele praktische conclusies uit de woorden van Jezus, en vooral ook over de vraag hoe strak Jezus die hanteerde!

En dan komen we op twee grote zaken uit.
1) hoe vanzelfsprekend trouwen ook is in een traditionele cultuur of in een westerse cultuur waar sexuele vervulling een hele hoge plaats inneemt: weet waar je aan begint, bereken de kosten, kun je je huwelijk ook volhouden en als het ware je toren voltooien als de eerste liefde weg is, als de hormonen weg zijn, als je uit elkaar groeit, als je permanente meningsverschillen hebt over opvoeding, geld of praktische invullingen van het geloof? Of kun je het doorgaan als: de man nooit thuis is en chronisch weinig aandacht heeft voor vrouw of zijn eigen kinderen of als de vrouw altijd maar weer iets heeft aan te merken.
Vanwege de harde praktijk zou ik overwegen niet te trouwen als je bovenstaande dingen niet vol kan houden...

2) voor alles heb je de kracht van God nodig: als mensen onbewust denken dat ze het wel gaan redden met discipline, met oprechtheid, met goede moed, met energie, met hun geestelijke of christelijke ervaring, met hun levenservaring, met een positieve levensinstelling, met hun degelijkheid of met hun bijbelvastheid of met hun gebedsleven dan zullen zij het niet redden. Alleen genade en de kracht van de Heilige Geest gebaseerd op het volbrachte werk van Christus zullen verlossing brengen.


Laatst aangepast door
CHRISTIAN146
op woensdag 18 januari 2012, 08:12
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
CHRISTIAN146 (52)

Berichten: 61

BerichtGeplaatst: woensdag 18 januari 2012, 07:09
BerichtOnderwerp: inzegening tweede huwelijk
 
Er wordt over genade gesproken naar aanleiding van een tweede huwelijk. Genade heeft echter wel een samenhang met het goed maken van wat er is gebeurd. Kijk als ik iets gestolen heb dan is er genade, maar dan ligt het voor de hand dat ik hetgene wat ik heb gestolen teruggeef. Als ik iemand eenzijdig heb gekwetst of uitgescholden dan is er genade maar dan ligt het voor de hand dat ik die persoon spreek en of opbel om te zeggen dat het me spijt en dat ik mijn woorden terugneem. Het is duidelijk waar ik heen wil: als je spijt hebt van je eerste scheiding (waarbij bij je toenmalige partner geen sprake was van overspel cq. vreemdgaan) dan wil je dat in orde maken voor God door....

Het omgekeerde is confronterend. Stel dat ik me beroep op de genade maar het gestolen spul niet wil teruggeven? Stel dat ik me beroep op de genade maar weiger om om mijn eenzijdige belediging goed te maken?


Laatst aangepast door
CHRISTIAN146
op woensdag 18 januari 2012, 07:43
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
CHRISTIAN146 (52)

Berichten: 61

BerichtGeplaatst: dinsdag 17 januari 2012, 14:48
BerichtOnderwerp: Tekenen dat het einde naderd????
 
Het letten op tekenen wordt door anderen soms ervaren als een hobby voor wat freaks. Alle zaken waar de bijbel en vooral openbaringen het over heeft wijzen echter uit op de komst van Jezus. Met dat doel moet Openbaringen gelezen worden. Jezus zelf heeft aangegeven dat alles wat voorafgaat aan zijn komst verschrikkelijk zal zijn. Niet alleen in Openbaringen ook in ´gewone´ boeken als Mattheus.

De Heer heeft ons niet de bijbel gegeven om daar zelf wat kernpunten uit te halen. Inderdaad hoofd en bijzaken moeten uit elkaar gehaald worden. Maar laat nou juist de Openbaring van Johannes (titel klopt niet want volgens Openbaringen zelf, is het letterlijk de Openbaring van Jezus Christus) zeggen dat het boek belangrijk is: namelijk een zaligspreking voor wie het leest en een vervloeking voor wie er aan toevoegt of afneemt.


Met het teken van het beest verdwijnt na eeuwen de beruchte middle ground. Je kan niet meer zogenaamd neutraal staan tegenover God. Het is voor hem of tegen hem, voor iedereen op aarde. Een deel van je voorbereiding is om te leven uit genade zodat je door de Heilige Geest sterk mag staan als de verzoeking komt.

De vraag is waar ik, waar iedere gelovige, voor zou kiezen. Kiezen om iets te kunnen kopen, inclusief eten, of voor God.


Laatst aangepast door
CHRISTIAN146
op dinsdag 17 januari 2012, 14:49
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
CHRISTIAN146 (52)

Berichten: 61

BerichtGeplaatst: dinsdag 17 januari 2012, 14:10
BerichtOnderwerp: inzegening tweede huwelijk
 
Ik heb niet het hele forum doorgelezen maar voor een deel komt het op het volgende neer: bij echtscheidingen (zonder dat er sprake was van overspel) en tweede huwelijken (zonder dat er sprake was van overspel) wordt heel erg gelet op de menselijke aspecten, ook bij het sluiten van een tweede huwelijk.

Het gene wat je gaat krijgen is dat op gemeenteschaal of landelijke schaal de echtscheidingscijfers net zo groot worden als bij niet-gelovigen. Je kan dan gaan wachten op opmerkingen van niet-gelovigen die je dan (altijd kritisch) gaan vragen wat de waarde van trouwen dan nog is.
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
CHRISTIAN146 (52)

Berichten: 61

BerichtGeplaatst: dinsdag 17 januari 2012, 13:32
BerichtOnderwerp: Tekenen dat het einde naderd????
 
Openbaringen 13
16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd,
17 en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.

Ik vind het begrijpelijk dat mensen een link leggen met een geimplanteerde chip. Eigenlijk vind ik het opmerkelijk dat zo´n concrete profetie zo concreet uit zou kunnen komen. Let wel dit kon vroeger alleen maar uitkomen door heel, heel erg te gaan vergeestelijken.

De volgende stappen die pas 1900 na dit schrijven hierboven zijn gebeurd maken een letterlijke uitkomst wel mogelijk (in willekeurige volgorde)
1) uitvinding computer
2) globalisatie
3) digitalisering: ik bedoel daarmee dat alles gecomputeriseerd wordt: alles krijgt zijn eigen unieke nummer en code, alles wordt verbonden met internet, waaronder producten met een streepscode, waaronder burgers met een burgerservicenummer.
4) van goudgeld, naar banktegoeden naar giraal geld.

Ik zou deze ontwikkelingen niet te snel af doen met: bangmakerij, wat zijn sekten toch sektarisch, evangelischen zater er vroeger ook al naast, de Thessalonicensen zaten er ook naast. Ik denk dat ook deze bijbeltekst iets inhoudelijks te zeggen heeft dat verder gaat dan: je moet kiezen voor het goede en het kwade moet je afwijzen. Dat is zo´n algemene uitleg die voorbij gaat aan de gedetailleerde beschrijving in dit schriftuur.


Laatst aangepast door
CHRISTIAN146
op dinsdag 17 januari 2012, 13:35
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
CHRISTIAN146 (52)

Berichten: 61

BerichtGeplaatst: vrijdag 23 december 2011, 10:06
BerichtOnderwerp: waarom zo´n ruime plaats voor leiders in de bijbel...
 
Een vraag voor op het forum: wat kan een reden zijn dat in de bijbel zo veel wordt geschreven over het leven van koningen en apostelen, terwijl de meerderheid van de christenen echter, nooit koning of apostel zal zijn?
[Met andere woorden: er zullen bijna altijd meer volgers zijn, dan leiders]

Want veel preken uit de bijbel sluiten daarom niet altijd 1 op 1 op het leven van de gelovigen van alledag aan.
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
CHRISTIAN146 (52)

Berichten: 61

BerichtGeplaatst: maandag 19 december 2011, 14:36
BerichtOnderwerp: Gebedsgenezing zin of onzin?
 
MAR907 schreef:
Rijst bij mij de vraag, wat is dan de maatstaf welke bepaald dat het binnen de kader van Gods woord is???

Ik heb de volgende vraag even apart gehouden van mijn andere mail zodat de ene deeldiscussie niet door de andere deeldiscussie gaat lopen: je bedoelt met je vraag toch niet dat de Katholieke catechismus of de Heidelbergse catechismus (of andere theologische varianten daarop) bepalen welke bijbelgedeelten voor ons van toepassing zijn of niet??

Vriendelijke groet,

Christian
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
CHRISTIAN146 (52)

Berichten: 61

BerichtGeplaatst: maandag 19 december 2011, 14:31
BerichtOnderwerp: Gebedsgenezing zin of onzin?
 
MAR907 schreef:
Rijst bij mij de vraag, wat is dan de maatstaf welke bepaald dat het binnen de kader van Gods woord is???

De bijbel IS ZELF de maatstaf, mensen kunnen er niet aan toevoegen of er wat van afnemen, in dit geval Jacobus 5. De bijbel zelf geeft aan dat als iemand ziek is dat hij de ouderlingen naar zich moet laten roepen. Ik ben me er van bewust dat grote gevestigde kerken zoals de Katholieke en de gereformeerde kerken dat uitleggen als zijnde een laatste afscheid, maar ik heb daarbij nooit overtuigende uitleg gehoord hoe dat te rijmen is met het opgenomen voorbeeld van Jacobus dat Elia een mens was zoals wij en bad dat het niet zou regenen en dat dat gebed verhoord werd.

Negatieve voorbeelden van genezing die niet aan de maatstaven van de bijbel voldoen zijn tovenarij. Ongeacht hoeveel aandacht de vroegere of hedendaagse theologie eraan geeft: voor de Here is het een GRUWEL. Daarom zal ik nooit naar strijkers, magnetiseurs en acupuncturisten gaan, want de filosofie daarachter belijdt en erkent het gezag van de God van de Bijbel niet.


Laatst aangepast door
CHRISTIAN146
op maandag 19 december 2011, 14:32
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

ChristianMatch forum index » Berichten van CHRISTIAN146
Ga naar pagina 1 2 3 Volgende
Pagina 1 van 3