ChristianMatch
 


Forum

Berichten van IJSJE204
Ga naar pagina 1 2 3 4 ... 9 Volgende
ChristianMatch forum index » Berichten van IJSJE204
Auteur Bericht
IJSJE204 (67)

Berichten: 265

BerichtGeplaatst: zondag 31 januari 2016, 23:03
BerichtOnderwerp: Geen nieuws verder?
 
Tjonge, ben je even drie maanden weg en dan gebeurt er van alles.
Worden ze zomaar verliefd, gaan trouwen en verhuizen enzo.
Zijn er zomaar opeens een aantal nieuwe leden.
En......is er ook nog heel veel hetzelfde gebleven. Dezelfde mensen, dezelfde onderwerpen op het forum.
Toch leuk om zo nu en dan even om het hoekje te kijken.
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
IJSJE204 (67)

Berichten: 265

BerichtGeplaatst: woensdag 21 oktober 2015, 14:39
BerichtOnderwerp: sex voor het huwelijk
 
JOHANNA539 schreef:
De bijbel is daar heel duidelijk over!

Duidelijk is dat niemand zich echt uitlaat over hoe je er nu zelf over denkt. Dat was toch de vraag die de 1e persoon stelde.
Persoonlijk zou ik niet weten waarom je sex moet bewaren totdat je getrouwd bent. Sexualiteit is een natuurlijke behoefte en is van oorsprong niet gebonden aan huwelijk of andere voorwaarden.
Voor mij geldt dat er een grote mate van intimiteit, vertrouwen en, in de grootste mate, liefde voorwaarden zijn om met iemand de koffer in te duiken. Dat wil zeggen, dat er een relatie bestaat, dus beslist geen one-nightstand of een overspelsituatie. Zeker nu ik ouder ben en niet eens weet of ik ooit zou willen trouwen, is het voor mij geen vraag of je lichamelijk intiem met iemand, waarvan je houdt, mag zijn.
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
IJSJE204 (67)

Berichten: 265

BerichtGeplaatst: maandag 19 oktober 2015, 23:01
BerichtOnderwerp: sex voor het huwelijk
 
PENITENT693 schreef:
Beste broeders en zusters,
ik heb een vraag.
Mag je sex hebben voor het huwelijk of ben je dan ongehoorzaam aan God?
Hoe kijken jullie hier tegenaan?

Voor de meeste leden hier zal het om sex na het huwelijk gaan...
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
IJSJE204 (67)

Berichten: 265

BerichtGeplaatst: maandag 16 maart 2015, 17:34
BerichtOnderwerp: gefaseerd geloofsleven
 
Waarom zou je het willen keren als het gevoel goed is?
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
IJSJE204 (67)

Berichten: 265

BerichtGeplaatst: zondag 15 maart 2015, 21:41
BerichtOnderwerp: gefaseerd geloofsleven
 
Dat kan bij jou nog, daar gloeit nog iets! Knipoog smiley
Ik vind het wel goed zo.
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
IJSJE204 (67)

Berichten: 265

BerichtGeplaatst: zondag 15 maart 2015, 13:32
BerichtOnderwerp: gefaseerd geloofsleven
 
Het kan nog erger.
Als er zelfs geen sprankje vuur meer is.
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
IJSJE204 (67)

Berichten: 265

BerichtGeplaatst: maandag 8 december 2014, 06:49
BerichtOnderwerp: Is de Bijbel Gods Woord?
 
Het lijkt wel een kruisverhoor!!! Vergeef me de woordspeling.


BASTIAAN161 schreef:
Ik kan je niet volgen:
- Hoezo “Gooien en smijten van teksten” ? Welke bijdrage bedoel je precies? En waarom vind jij dat smijten? Wat vind jij van Christus en de apostelen die continue de Schrift citeren; smijten zij ook met teksten?
- Hoezo “o wee wie dat niet gelooft” & “bekritiseren van anderen”.
Wie heeft dat gezegd of gedaan dan en wanneer? Kun je een citaat geven of een datum van die bijdrage?

Betreft de voorstelling dat de samenstelling van de Bijbel arbitrair zou zijn, en pas gezaghebbend erkend zou zijn in een concilie? Waar baseer je dat op? En hoe heb je daarin de feiten meegewogen die daarmee in tegenspraak zijn?

Verder over de aard van de bijbel zelf.
Daar heb jij een beeld van en daar heb ik een beeld van. Maar wat is het fundament van die gedachten? Aanvaard je hoe Christus de Schrift ziet en hoe Hij daar mee om ging, als maatgevend hoe wij met de Schrift mogen omgaan?
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
IJSJE204 (67)

Berichten: 265

BerichtGeplaatst: zondag 7 december 2014, 09:23
BerichtOnderwerp: Is de Bijbel Gods Woord?
 
Er zijn zeker bewijzen te vinden die het ontstaan van de bijbel verklaren, maar die bewijzen bevatten geen waarheidsgehalte. Ik bedoel dat je met die bewijzen God niet kunt verklaren. Je bewijst ermee dat de bijbel bestaat en dat een deel van de inhoud teruggevonden wordt. Het geschreven woord is door mensen geschreven en het is ergens opgehouden. Zo'n 2000 jaar geleden. Op dit moment schijnt de ochtendzon onder wolken door op de bomen, en zet ze in een prachtig warm licht. Je kunt daar God in zien, je kunt het ook een fantastisch mooi natuurverschijnsel vinden. Het is geen bewijs voor geloof.
Je maakt er wel lange verhalen van, pffff, die lees ik niet allemaal hoor.


BASTIAAN161 schreef:
Zeker is het niet mis de claim die de Bijbelschrijvers leggen.
Niet alleen voor wat betreft hun gezag: ze claimen te spreken uit naam van God zelf.
En ook claimen ze te spreken over zaken van leven en dood betreft een ieder van ons. We kunnen dit aannemen of verwerpen. Maar laten we het op z’n minst uiterst overwogen doen. Hebben we de Bijbel voldoende bestudeerd. Gelezen met gevouwen hande of God zich willen laten horen door Zijn Woord indien het daadwerkelijk Zijn Woord is. Ook zo kan God tot ons spreken. Door Zijn Geest die werkt door Zijn Woord rechtstreeks tot ons hart en verstand.


Is de bijbel betrouwbaar - inhoudelijk
Geen enkele archeologische ontdekking heeft ooit een enkele Bijbelse referentie tegengesproken. Grote aantallen archeologische vindingen zijn gedaan die of in duidelijk overzicht of in exact detail historische verklaringen in de Bijbel hebben bevestigd. En tevens heeft een gedegen evaluatie van Bijbelse beschrijvingen vaak geleid tot verbazingwekkende ontdekkingen.
Meer

Een zoektocht naar waarheid
Ik citeer het verhaal van iemand die vanuit een ongelovige achtergrond gewoon op zoek ging naar waarheid. Ik val ergens in op het punt dat deze persoon al archeologische bevestigingen had gevonden dat er iets bijzonders met de geschiedenis van dat boek aan de hand is geweest. Ik citeer:

Ik was bereid om de Bijbel te accepteren als een erg speciaal boek. Ik was zelfs bereid om te verklaren dat het historisch betrouwbaar was. Maar het idee van “Goddelijke inspiratie” leek me nog steeds wat te ver gaan. Ik kon mijn sceptische brein daar gewoonweg niet toe brengen…
Lees verder..


Maar wie wijsheid wenst, die vrage erom, maar niet bij de mensen maar bij de Bron:

HEER', ai, maak mij Uwe wegen,
Door Uw woord en Geest bekend;
Leer mij, hoe die zijn gelegen,
En waarheen G' Uw treden wendt,
Leid mij in Uw waarheid, leer
Ijv'rig mij Uw wet betrachten.
Want Gij zijt mijn heil, o HEER',
'k Blijf U al den dag verwachten.

Wie heeft lust den HEER' te vrezen,
't Allerhoogst en eeuwig goed?
God zal Zelf zijn leidsman wezen,
Leren, hoe hij wand'len moet.
't Goed, dat nimmermeer vergaat,
Zal hij ongestoord verwerven,
En zijn Godgeheiligd zaad
Zal 't gezegend aard'rijk erven.

Gods verborgen omgang vinden
Zielen, waar Zijn vrees in woont.
't Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden,
Naar Zijn vreeverbond, getoond.
d' Ogen houdt mijn stil gemoed
Opwaarts, om op God te letten:
Hij, die trouw is, zal mijn voet,
Voeren uit der bozen netten.
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
IJSJE204 (67)

Berichten: 265

BerichtGeplaatst: zondag 7 december 2014, 00:15
BerichtOnderwerp: Is de Bijbel Gods Woord?
 
Ik vind het behoorlijk aanmatigend als iemand beweert namens god te schrijven of te spreken. Hij stelt zichzelf daarmee op 1 lijn met een almachtige, met iemand die meer is dan welk mens dan ook, omdat hij god is en geen mens.
Wie kan ooit serieus zeggen dat god hem woorden ingegeven heeft. Wie kan dat ooit bewijzen?
Net als jij, houd ook ik van controleerbaarheid en ik kan geen enkele manier bedenken om te controleren dat de woorden die iemand schrijft van god komen.
Ik heb nog nooit antwoord gekregen als ik iets vroeg aan hem. Zijn die antwoorden dan gedachten die je zelf hebt en dus ook zelf hebt kunnen bedenken?
Ik geloof veel meer in er zijn voor anderen die dat nodig hebben, te luisteren en te huilen of lachen met hen.
Wie welke woorden geschreven heeft is niet zo belangrijk, er worden in deze tijden ook prachtige waardevolle woorden geschreven en gesproken waar je troost en warmte in kunt vinden.


BASTIAAN161 schreef:
Waarom noem je de bijbelschrijvers arrogant als God zich in Zijn almacht aan hen geopenbaard heeft en Zijn niet wegkijken meer kunnen en er wel moeten over getuigen. Waarom zou niet degene arrogant zijn die daar niet bij was maar bij voorbaat meent te weten dat dit nooit echt gebeurd kan zijn?

De reden waarom je het bij voorbaat uitsluit heb je nog niet genoemd. Het lijk m.i. op een geloofsuitspraak. Je komt heel gelovig over.


Dat ik in de God van de Bijbel, mijn Hemelse Vader, geloof kent 2 benaderingen.
Vergelijkbaar met een vraag waarom ik geloof dat mijn aardse vader mijn vader is.
Het is de realiteit van alledag. Hij is er gewoon. Ik spreek elke dag met mijn vader. Ik tot hem en hij tot mij. Zoals is het ook met mij Hemelse Vader. Ik ben geen zweverig typje: ik houd van feiten en controleerbaarheid. Maar de diepte en feitelijkheid van de relatie is moeilijk in woorden uit te drukken. Ik kan slechts getuigen dat het er is en dat ik in mijn hart weet dat het concreter en tastbaarder is dan elke ander feit. Ook juist als er vragen en moeiten zijn dan kun je bij hem terecht. Het is geen totempaal. Hij is levend, hij zorgt voor ons en hij antwoord als we met hem praten.
Overal zijn ook concrete sporen te zien. Ik kan naar het gemeentehuis gaan en het geboortebewijs opvragen. Dat is er, maar daar zit niet de kracht van mijn zekerheid. Dat is het geloof wat God geschonken heeft. Ook over de Hemelse vader kun je gewoon de historie onderzoeken en hem vinden. Je gelooft dat Caesar heeft bestaan? Objectief en Feitelijk zijn de Bijbelmanuscripten vele malen betrouwbaarder overgeleverd die getuigen dat Christus heeft bestaan. God heeft ons een duidelijk teken gegeven. Christus is naar de aarde gekomen. Is gestorven en na drie dagen weer opgestaan. Velen hebben daar direct van getuigt ook koste het velen het leven. Meer feiten kan ik je aanleveren. Maar directer is het volgens mij om Hem in gebed te benaderen en Zelf te vragen. ( wellicht had je dat allang gedaan of doe je het nog, want ik ken je verder niet. Maar ik geloof alleen dat Hij een God is die Zich laat vinden). In concreto: de reden dat ik de Bijbel als Gods Woord geloof is omdat ik in de Christus van de Bijbel geloof die zich aan mij geopenbaard heeft. En als ik de Bijbelse getuigenis aanneem over Christus dan neem ik ook de getuigenis van Christus aan over de Bijbel.


Onderstaande heeft al eens eerder op CM gestaan volgens mij:

U bent met mij alle dagen
dat ervaar ik telkens weer
en toch zijn er zoveel uren
dat ik dat vergeet, o Heer

Dan zie ik mijn toekomst donker
en geen uitzicht in `t verschiet
maar dat U dicht aan mijn zij gaat,
Heer mijn God dat zie ik niet.

Pas na mijn vertwijfeld vragen,
toen ik U om uitkomst bad,
wees U met vertrouwde woorden
naar een onbegaanbaar pad.

En toen ik geen stap kon lopen,
al te zeer door angst verblind,
zei U mij: Er loopt een voetspoor,
waarop je je moed hervindt.

Want geen pad is onbegaanbaar,
Ik ga immers aan je zij.
Waar Mijn weg is, ligt jouw toekomst,
volg Mij en vertrouw op Mij.

U bent met mij alle dagen,
dat ervaar ik telkens weer,
als ik U maar vast blijf houden
is er geen alleen zijn meer
Co `tHart
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
IJSJE204 (67)

Berichten: 265

BerichtGeplaatst: zaterdag 6 december 2014, 23:05
BerichtOnderwerp: Is de Bijbel Gods Woord?
 
BASTIAAN161 schreef:
En de vraag is: waarom denk je dat? Op grond waarvan sluit je bij voorbaat uit wat de Bijbelschrijvers uitdrukkelijk getuigen.
Namelijk dat het niet hun eigen woorden zijn maar Gods Woorden: door goddelijke openbaring. En zelfs soms echt heel letterlijk dat bijvoorbeeld niet Mozes de pen oppakte maar dat God zelf een stuk schreef.
Jij zegt gewoon vrij eenvoudig dat dat niet kan. Waarop baseer je dat?
Of is dit een geloofsuitspraak van je?

Waardoor geloof jij wat bijbelschrijvers die zo'n 2000 jaar geleden schreven, dat dat niet hun, maar gods woorden zijn? Vind ik behoorlijk arrogant van die bijbelschrijvers, om dat te zeggen. Hoe kun je weten dat het god is die je teksten influistert, hoe kun je zeker weten dat het niet hun eigen gedachten waren?
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
IJSJE204 (67)

Berichten: 265

BerichtGeplaatst: zaterdag 6 december 2014, 22:38
BerichtOnderwerp: Is de Bijbel Gods Woord?
 
BASTIAAN161 schreef:
Dat verschuift alleen de vraag: Waarom lijkt je dat realistisch?

Lijkt me vrij eenvoudig: omdat er geen pen uit de hemel komt schuiven om iets op een papier, stuk steen, plankje hout of in het zand te schrijven.
Dat kan niet en zal nooit gebeuren.
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
IJSJE204 (67)

Berichten: 265

BerichtGeplaatst: zaterdag 6 december 2014, 22:14
BerichtOnderwerp: Is de Bijbel Gods Woord?
 
Lijkt me meer een realistische gedachte.
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
IJSJE204 (67)

Berichten: 265

BerichtGeplaatst: zaterdag 6 december 2014, 19:58
BerichtOnderwerp: kreet van de week
 
Jans, een waarheid als een koe!
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
IJSJE204 (67)

Berichten: 265

BerichtGeplaatst: zaterdag 6 december 2014, 12:31
BerichtOnderwerp: Is de Bijbel Gods Woord?
 
Al het spreken over boven komt van beneden, ook als we zeggen dat het van boven komt.

citaat HK
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
IJSJE204 (67)

Berichten: 265

BerichtGeplaatst: dinsdag 2 september 2014, 19:43
BerichtOnderwerp: signalen je beter niet met die persoon kan daten
 
JOL252 schreef:
Tja of het in een ander topic hoort weet ik niet. Soms overlapt iets elkaar en is het goed zaken neer te zetten zodat je het onderwerp weer meer helder maakt.. of zoiets.
Ja zeker weten, mannen en vrouwen staan er anders in, vrouwen zijn meer geneigd van alles al te horen en te begrijpen terwijl de taal van de ander nog geleerd moet worden, dus de taal van de man in deze en het is inderdaad goed om eerst de dingen naar elkaar toe uitgesproken te hebben voor je ervan uit gaat dat je een relatie hebt.
Dus ja ik kan jouw reactie ook onderschrijven.

En ondanks dat je je voor de ander uitspreekt, kan de ander je toch aan het lijntje houden. Behalve zijn taal leren begrijpen is het ook belangrijk om de signalen te leren kennen, de tekenen van aan het lijntje gehouden worden. Even belangrijk is het om je uit te spreken over de signalen die je opmerkt, zoals dat jij al je contactgegevens geeft en hij geeft alleen zijn emailadres. Zelfs als je elkaar langere tijd kent geeft hij nog geen andere gegevens uit 'voorzichtigheid' en 'zorgvuldigheid', etc.
Hij kan dat doen omdat jij blind bent, gewoon verliefd en verwachtingen creëert uit zijn woorden en daden. Hoe respectvol ook bedoeld.
Een goede relatie is gebaseerd op eerlijkheid en open gedrag, zeker als je langere tijd met elkaar omgaat.
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
IJSJE204 (67)

Berichten: 265

BerichtGeplaatst: vrijdag 30 mei 2014, 08:14
BerichtOnderwerp: Vrouwen in het (kerkelijke) ambt. Vóór of tégen....?
 
JANS221 schreef:
Je bent natuurlijk vrij om te denken wat jij denkt en te vinden wat jij vindt, alleen ben ik het er niet mee eens. Natuurlijk mogen die kerken er zijn, ik vind het alleen erg jammer dat vrouwen hun talenten niet mogen gebruiken. Dan kun je zeggen: `Ik heb er geen problemen mee`, maar wat als een ander dat nu wel heeft en graag een ambt zou willen vervullen en dat als haar roeping voelt? Je vindt dan als vrouw geen plaats in je eigen kerkelijke gemeente. Geen plaats in de herberg. Je kunt dan natuurlijk een ander kerkgenootschap zoeken en daar als voorganger gaan werken, maar het blijft jammer dat dat nodig is. En ik ken die vrouwen: Je door God geroepen weten om voorganger te worden, maar door mensen geweigerd en tegengehouden worden. Triest toch? Dat kan een hoop verdriet geven.

En daarom ben het gewoon niet er mee eens dat men maatschappelijke verhoudingen van eeuwen geleden in stand wil houden en daarvan zegt dat God dat zo wil. Het is een interpretatie zoals men zelf denkt en het wil.
De mensen (zowel mannen en vrouwen) die niet zoals jij denken en er wel moeite mee hebben, hebben waarschijnlijk al lang de kerk waartoe jij behoort verlaten.
Dus de gedachte: `ik heb er geen moeite mee`, is volgens mij niet het antwoord op het blijven vasthouden aan deze traditie, als je bedenkt dat anderen vrouwen er wel moeite mee hebben en je daar andere vrouwen ook verdriet mee kan doen.

En Erika, weet je wat nu zo mooi is……..ook ik ga naar de PKN, net als jij…….gelukkig is er zelfs binnen dit kerkgenootschap de ruimte om verschillend te denken en dat is alleen maar goed!

------------

Gelukkig zijn we er sinds 1330, toen op verzoek van Paus Johannes XXII het volgende werd geschreven, er wel op vooruitgegaan: (nu overal de vrouw in het ambt nog)

-Eva is de moeder van de zonde. Van dan af werd de vrouw een instrument van de duivel.
-De vrouw verleidt de man met leugenachtige lokmiddelen en listen. Ze schildert haar gezicht, danst erotisch en heeft betrekkingen tijdens de menstruatie.
-Sommige vrouwen zijn goddeloze waarzegsters en toveren, verhinderen de voortplanting, doden kinderen en storten maagden in het verderf. Vrouwen werken ongeloof in de hand door zich over te geven aan de vleselijke passie.
- Haar kenmerken zijn: dwaas- en onwetendheid, schreeuwerig en babbelziek, onstandvastig, twistziek en opvliegend.
-Het boek waarschuwt de echtgenoot voor het onheil van het huwelijk.
-Vrouwen sturen als onzuivere wezens het kerkelijk leven in de war en meiden hebben een slechte reputatie.

Geen wonder dat veel mannen een beetje bang voor vrouwen zijn, dat is in hun genen gekropen.
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
IJSJE204 (67)

Berichten: 265

BerichtGeplaatst: donderdag 29 mei 2014, 08:41
BerichtOnderwerp: Het weer
 
Straks snorkelen naar de supermarkt.
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
IJSJE204 (67)

Berichten: 265

BerichtGeplaatst: woensdag 28 mei 2014, 21:25
BerichtOnderwerp: waar bleef de blikseminslag????
 
JOL252 schreef:
Irene?Verraste, verbaasde smiley Who the bliep is Irene?

okay okay, ik formuleer het nog effe ietsje gespitster:

Dus misschien moeten we ons niet alleen blindstaren op de verwoording... en ook op de emotie erachter.


Irene betekent vrede of vredelievend. Dat gevoel riep je even op.
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
IJSJE204 (67)

Berichten: 265

BerichtGeplaatst: woensdag 28 mei 2014, 21:17
BerichtOnderwerp: waar bleef de blikseminslag????
 
JOL252 schreef:
Het is ontzetting wat je overkomt als je ziet hoe een ander kan handelen, en soms nog in een functie of bediening hoe je het noemen wilt. Vanuit die ontzetting kun je verschillende emoties hebben. Het lijkt of er woorden worden gegeven aan de emotie die eigenlijk afleiden van wat er in je omgaat en wat het te weeg brengt ...

Zolang we ons kunnen ontzetten over wat er in de wereld gebeurd, vaak nog in en onder Gods naam, hebben we ook de power er iets aan te doen. Vanuit de verontwaardiging, vanuit de ontzetting, verbazing, onthutsing.

Dus misschien moeten we ons niet blindstaren op de verwoording... en meer op de emotie erachter.

We zouden jou Irene kunnen noemen, Jol, je hebt natuurlijk volkomen gelijk. Het gaat om de emotie, de schok en de verbijstering als iemand iets doet waarvan jij erg schrikt en waarbij jij zeer betrokken bent. Dan wordt de hele wereld op de kop gezet en het kan zelfs je eigen normen en waarden op losse schroeven zetten. Toch is het niet zo erg om elkaar te wijzen op het gebruik van woorden en wensen. Ook dat kan je verder helpen in het proces en de omgang met de ander.
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
IJSJE204 (67)

Berichten: 265

BerichtGeplaatst: woensdag 28 mei 2014, 20:56
BerichtOnderwerp: waar bleef de blikseminslag????
 
Weet je wat ik zo gek vind?
Dat ik hier op een christelijke site zit en lees dat men mensen kan vervloeken of dodelijk wil laten treffen door overmacht.
En degene die die wensen dan moet uitvoeren, is God.
Nu betwijfel ik mijn eigen algemeen christelijk geloof nogal, maar wat ik in dit topic lees, komt voor mijn gevoel niet overeen met hoe ik denk dat je je geloof 'moet' uiten.
Wanneer heeft een mens zoiets ergs gedaan, dat hij daarvoor de doodstraf moet krijgen? En uit wiens naam? Uit die van God??? Dat lijkt mij ijdel gebruik van deze naam.
Ik schrik echt van de onverdraagzaamheid.
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
IJSJE204 (67)

Berichten: 265

BerichtGeplaatst: woensdag 28 mei 2014, 15:23
BerichtOnderwerp: Vrouwen in het (kerkelijke) ambt. Vóór of tégen....?
 
Je bent dus, als vrouw, al negen jaar in staat geweest om hoofd van jouw (grote) gezin te zijn. Als dat geen bewijs is dat een vrouw gelijkwaardig is aan een man, dan weet ik het niet meer.PETRA373 schreef:
Mijn interpunctie is altijd slecht Irisxx4, met twijfel of de naam nu goed geschreven is Smiley die vol vragen zit

dat komt omdat als ik iets schrijf het tussen alles effe door word gedaan, heel snel tik ik me gedachten neer en inderdaad effe nalezen en wat leesbaarder maken zou beter zijn.

De meesten hier zijn al aan gewend.

Wat betreft gezin: zoals God het bedoeld heeft was geweldig.
Ik leef al negen jaar als vrouw alleen met 8 kinderen, inmiddels al wat uit huis en ja gaat goed, maar zou een geweldige aanvulling zijn geweest als ik een man had gehad als hoofd van het gezin, wat zijn taak er nu ook in is, desnoods neemt hij het huishouden over.
mannen hebben weer andere eigenschappen als vrouwen waardoor ze zeer geschikt zijn als hoofd van het gezin. Vind ik dan he.....

en er effe bij vermelden, mits hij zich zo gedraagt als een hoofd van een gezin , zoals God het bedoeld heeft.!!!!!!!!
(helaas intreperen mannen het hoofd van gezin zijn nog al wat anders als de bedoeling van God was Gefrustreerde smiley )
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
IJSJE204 (67)

Berichten: 265

BerichtGeplaatst: woensdag 28 mei 2014, 15:19
BerichtOnderwerp: waar bleef de blikseminslag????
 
PETRA373 schreef:
De desbetreffende persoon deed iets wat echt niet oké was, dus vandaar dat ik dacht, God waarom grijpt u niet in, laat de bliksem op die persoon niet inslaan,ofzoiets
Smiley die vol vragen zit

Wanneer ben je fout? als je Gods geboden heftig overtreed toch????
het gaf voor mij een enorme worsteling en dacht deel het, misschien herkenbaar voor anderen, kijken hoe die daar mee omgaan,

maar inderdaad, het topic verloopt zeer vreemd...

Dat vind ik dus wat lastig Petra. Wanneer ben je heftig fout of een beetje fout? Waar ligt de grens en wie bepaalt dat?
Ben ik fout als ik iemand negeer (dat doet de ander pijn) of ben ik pas fout wanneer ik een ander mishandel (dat doet de ander pijn)?
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
IJSJE204 (67)

Berichten: 265

BerichtGeplaatst: woensdag 28 mei 2014, 13:02
BerichtOnderwerp: waar bleef de blikseminslag????
 
PETRA373 schreef:
Moet je het eerste stukje lezen ijsje Knipoog smiley

Uit wat ik lees begrijp ik dat de bliksem moet inslaan op de persoon die een fout maakt???
Natuurlijk lees ik wel meer, maar omdat het vaag blijft wat er precies bedoeld wordt, blijven de reacties ietwat in de lucht hangen.
Elk mens maakt fouten, maakt keuzes, handelt vanuit zijn overtuiging, gevoel, vanuit reacties op een ander en noem maar op. Wat de één fout vindt, kan de ander juist waarderen.
Oordelen kan en wil ik niet, dit topic blijft wat in algemeenheden hangen en daarom is het bijna onmogelijk om een doordachte mening te geven.
Wat is fout? Wanneer ben je fout? In wiens ogen?
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
IJSJE204 (67)

Berichten: 265

BerichtGeplaatst: woensdag 28 mei 2014, 11:13
BerichtOnderwerp: Genieten van het leven
 
2.5 weken niet naar het werk, dat is pas genieten!
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
IJSJE204 (67)

Berichten: 265

BerichtGeplaatst: woensdag 28 mei 2014, 11:10
BerichtOnderwerp: Wat heb je gedaan vandaag?
 
Stukjes forum gelezen.
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
IJSJE204 (67)

Berichten: 265

BerichtGeplaatst: woensdag 28 mei 2014, 11:09
BerichtOnderwerp: waar bleef de blikseminslag????
 
Eerlijk gezegd begrijp ik niet goed waar dit topic over gaat.
Ik heb een stukje teruggelezen en sommige reacties lijken uit de lucht gegrepen.
Waar moet de bliksem inslaan en waarom?
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
IJSJE204 (67)

Berichten: 265

BerichtGeplaatst: dinsdag 18 februari 2014, 14:24
BerichtOnderwerp: de enige leuke man op CM
 
JOL252 schreef:
Smiley die vol vragen zit dat is wel raar ja, maar CM mag dat doen...


Zomaar, zonder reden en zonder dat te zeggen?
Bestaat vrijheid van meningsuiting hier ook?
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
IJSJE204 (67)

Berichten: 265

BerichtGeplaatst: dinsdag 18 februari 2014, 11:12
BerichtOnderwerp: de enige leuke man op CM
 
Waarom is mijn (verwijderde) tekst helemaal verwijderd zonder dat ik dat zelf weet???
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
IJSJE204 (67)

Berichten: 265

BerichtGeplaatst: zondag 16 februari 2014, 13:09
BerichtOnderwerp: Wat zou jij doen??
 
STEENTJE178 schreef:
Wat zou jij doen, als je hier iemand tegenkomt, en diegene heeft op zijn/haar profiel ingevuld vrijgezel te zijn, maar jij kent hem/haar en zijn/haar vrouw/man, en weet zeker dat diegene iig nóg niet vrijgezel is??

Ben je je broeders/zusters hoeder?
En wie check je als eerste? betreffende man/vrouw, of diens echtgenoot/echtgenote?
En welke "beschermplicht" heb je naar mede-CM-ers?

Wat een vervelend dilemma. Je voelt je niet goed als je welke actie dan ook onderneemt, je voelt je net zo ongelukkig als je niets zegt.
Persoonlijk denk ik dat het een zaak van de betrokkenen is en dat je niets hoeft te doen. Je vormt je een mening die je niet persé hoeft te ventileren. Wat ik zou overwegen is de persoon op de site aanspreken en te vragen of zij als stel uit elkaar gaan, ik zou zeggen dat ik dat niet wist en er een beetje van schrik.
Verder zou ik niet oordelen, niets is altijd wat het lijkt. Hou het open en bij jezelf.
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

Auteur Bericht
IJSJE204 (67)

Berichten: 265

BerichtGeplaatst: zondag 16 februari 2014, 10:58
BerichtOnderwerp: verschillen tussen mannen en vrouwen.
 
ANNA415 schreef:
http://www.youtube.com/watch?v=CCz08Bw9wEQ
en deze gewoon voor de leuk Knipoog smiley

Het filmpje blijft leuk, juist door de herkenning.
Ik begrijp het balletje wel.
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht

ChristianMatch forum index » Berichten van IJSJE204
Ga naar pagina 1 2 3 4 ... 9 Volgende
Pagina 1 van 9